وقتی ISI مهم تر از ابداع است

وقتی ISI مهم تر از ابداع است

روناک حسینی
گاهی ممکن است صاحبان ایده از پیگیری راه شان خسته شوند، تنها بمانند و بروند دنبال یک زندگی معمولی. جایی که سرمایه گذارها کار را آنقدر ارزشمند نمی دانند که برای آن هزینه کنند و دانشگاه هم توان حمایتی اش را روی مسائلی دیگر متمرکز کرده است، فضا برای کسانی که ایده های تازه دارند، تنگ تر می شود. باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی برای حمایت از نخبگانی ایجاد شده است که نیاز به حمایت دارند. هرچند در دوره هایی عده ای از نخبگان نتوانسته اند به خوبی از این حمایت ها بهره مند شوند و گاهی …

تلگرام

میهن دانلود