تقسیم بندی مازندران به 9 ناحیه پسماند

تقسیم بندی مازندران به 9 ناحیه پسماند
مازندران آنلاین – بابلسر-مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری مازندران با اشاره به تولید روزانه سه هزار تن زباله در استان گفت: استان به 9 ناحیه پسماند تقسیم شده است.
به گزارش خبرنگار مهر ، سیدمحمد محمدی تاکامی عصر دوشنبه در جلسه کارگروه تخصصی آموزشی شهرداران جدیدالورود استان مازندران در مجتمع بانک رفاه شهرستان بابلسر اظهار کرد: شهرداران موظفند در بحث مدیریت شهری با سایر دستگاههای حکومتی تعامل برقرار کنند و منفعت شهروندان در تمامی امور در رأس برنامه های خود قرار دهند.
وی با تاکید به اینکه شهرداران سند چشم انداز و برنامه راهبردی برای خود تعریف کنند، گفت: سند چشم انداز با همفکری اعضای شورای شهر و نخبگان شهری تهیه شود و توسعه پایدار مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری مازندران همچنین از تمام شهرداران خواست نسبت به مسائل مهمی همچون رعایت و کنترل ضوابط ساخت و سازها، افزایش درآمد پایدار شهرداری ها، مدیریت پسماند ، اقتصاد و توسعه پایدار توجه ویژه داشته باشند.
تاکامی با بیان اینکه بحث مدیریت پسماند یکی از مشکلات مهم استان است و روزانه سه هزارتن زباله و شیرابه های …

تقسیم بندی مازندران به 9 ناحیه پسماند

مازندران آنلاین – بابلسر-مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری مازندران با اشاره به تولید روزانه سه هزار تن زباله در استان گفت: استان به 9 ناحیه پسماند تقسیم شده است.
به گزارش خبرنگار مهر ، سیدمحمد محمدی تاکامی عصر دوشنبه در جلسه کارگروه تخصصی آموزشی شهرداران جدیدالورود استان مازندران در مجتمع بانک رفاه شهرستان بابلسر اظهار کرد: شهرداران موظفند در بحث مدیریت شهری با سایر دستگاههای حکومتی تعامل برقرار کنند و منفعت شهروندان در تمامی امور در رأس برنامه های خود قرار دهند.
وی با تاکید به اینکه شهرداران سند چشم انداز و برنامه راهبردی برای خود تعریف کنند، گفت: سند چشم انداز با همفکری اعضای شورای شهر و نخبگان شهری تهیه شود و توسعه پایدار مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری مازندران همچنین از تمام شهرداران خواست نسبت به مسائل مهمی همچون رعایت و کنترل ضوابط ساخت و سازها، افزایش درآمد پایدار شهرداری ها، مدیریت پسماند ، اقتصاد و توسعه پایدار توجه ویژه داشته باشند.
تاکامی با بیان اینکه بحث مدیریت پسماند یکی از مشکلات مهم استان است و روزانه سه هزارتن زباله و شیرابه های …
تقسیم بندی مازندران به 9 ناحیه پسماند

حضور مدیریت فرهنگی هنری منطقه 9 با هویت “هنرایرانی”

حضور مدیریت فرهنگی هنری منطقه 9 با هویت “هنرایرانی”
خبرگزاری آریا-مدیریت فرهنگی هنری منطقه 9 با محوریت” هنر ایرانی” در نخستین جشنواره فرهنگ و هنر شهر تهران که از 27 اردیبهشت تا سوم خردادماه به همت سازمان فرهنگی هنری در پردیس ملت برپاست حضور دارد.
به گزارش خبرگزاری آریا، نخستین جشنواره فرهنگ و هنر تهران به مناسبت آغاز به کار سومین دهه فعالیت این سازمان و با هدف عرضه و معرفی دستاورد ها ، تولیدات، معرفی توانمندی های فرهنگی و هنری ، ایجاد و امکان همکاری بیشتر با سایر سازمان ها و دستگاه ها ، شناسایی نخبگان و استعداد ها وخلق چشم اندازی شاخص و خلاق برای برنام …

حضور مدیریت فرهنگی هنری منطقه 9 با هویت “هنرایرانی”

خبرگزاری آریا-مدیریت فرهنگی هنری منطقه 9 با محوریت” هنر ایرانی” در نخستین جشنواره فرهنگ و هنر شهر تهران که از 27 اردیبهشت تا سوم خردادماه به همت سازمان فرهنگی هنری در پردیس ملت برپاست حضور دارد.
به گزارش خبرگزاری آریا، نخستین جشنواره فرهنگ و هنر تهران به مناسبت آغاز به کار سومین دهه فعالیت این سازمان و با هدف عرضه و معرفی دستاورد ها ، تولیدات، معرفی توانمندی های فرهنگی و هنری ، ایجاد و امکان همکاری بیشتر با سایر سازمان ها و دستگاه ها ، شناسایی نخبگان و استعداد ها وخلق چشم اندازی شاخص و خلاق برای برنام …
حضور مدیریت فرهنگی هنری منطقه 9 با هویت “هنرایرانی”

فروش بک لینک

موسیقی