80درصد خدمات دندانپزشکی به درمان پوسیدگی اختصاص دارد

80درصد خدمات دندانپزشکی به درمان پوسیدگی اختصاص دارد
به گزارش « تابناک یزد »، دبیر علمی همایش دندانپزشکی و طب با تأکید بر لزوم تدوین برنامه های آموزشی به منظور حفظ سلامت دهان و دندان از دوران کودکی، گفت: بیش از ٨٠ درصد خدمات دندانپزشکی به درمان پوسیدگی اختصاص دارد.دکتر احمد حائریان در اولین همایش کشوری دندانپزشکی و طب که با حضور نخبگان دندانپزشکی، صنایع و طب کار به میزبانی استان یزد برگزار شد، با اشاره به ضرورت توجه ویژه به آسیب های دهان و دندان، اظهار کرد: ایجاد زمینه های مشترک فعالیت های تشخیصی و درمانی دندانپزشکی و طب از جمله مهمترین …

80درصد خدمات دندانپزشکی به درمان پوسیدگی اختصاص دارد

به گزارش « تابناک یزد »، دبیر علمی همایش دندانپزشکی و طب با تأکید بر لزوم تدوین برنامه های آموزشی به منظور حفظ سلامت دهان و دندان از دوران کودکی، گفت: بیش از ٨٠ درصد خدمات دندانپزشکی به درمان پوسیدگی اختصاص دارد.دکتر احمد حائریان در اولین همایش کشوری دندانپزشکی و طب که با حضور نخبگان دندانپزشکی، صنایع و طب کار به میزبانی استان یزد برگزار شد، با اشاره به ضرورت توجه ویژه به آسیب های دهان و دندان، اظهار کرد: ایجاد زمینه های مشترک فعالیت های تشخیصی و درمانی دندانپزشکی و طب از جمله مهمترین …
80درصد خدمات دندانپزشکی به درمان پوسیدگی اختصاص دارد

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 3

اس ام اس جدید