۷ نشان برتر بازی های ورزشی نخبگان جهان به چهارمحال و بختیاری رسید

۷ نشان برتر بازی های ورزشی نخبگان جهان به چهارمحال و بختیاری رسید
ورزشکاران چهارمحالی و بختیاری در بازی های ورزشی نخبگان جهان ۷ نشان برتر مسابقات اواسپرت را از آن خود کردند.

۷ نشان برتر بازی های ورزشی نخبگان جهان به چهارمحال و بختیاری رسید

ورزشکاران چهارمحالی و بختیاری در بازی های ورزشی نخبگان جهان ۷ نشان برتر مسابقات اواسپرت را از آن خود کردند.
۷ نشان برتر بازی های ورزشی نخبگان جهان به چهارمحال و بختیاری رسید

7 اختراع از مخترعان استان فارس به مرحله تجاری سازی انبوه رسید

7 اختراع از مخترعان استان فارس به مرحله تجاری سازی انبوه رسید
رئیس بنیاد نخبگان استان فارس با اشاره به راه اندازی واحد تجاری سازی در بنیاد نخبگان استان گفت: تاکنون 7 اختراع از مخترعان استان فارس به مرحله تجاری سازی انبوه رسید.

7 اختراع از مخترعان استان فارس به مرحله تجاری سازی انبوه رسید

رئیس بنیاد نخبگان استان فارس با اشاره به راه اندازی واحد تجاری سازی در بنیاد نخبگان استان گفت: تاکنون 7 اختراع از مخترعان استان فارس به مرحله تجاری سازی انبوه رسید.
7 اختراع از مخترعان استان فارس به مرحله تجاری سازی انبوه رسید

car