اصلاحیه 68 بندی اساسنامه فدراسیون فوتبال از سوی نخبگان

اصلاحیه 68 بندی اساسنامه فدراسیون فوتبال از سوی نخبگان

تهران – ایرنا – تعدادی از نخبگان ورزش، فوتبال و کارشناسان حقوقی، دیدگاه ها، نقطه نظرات و پیشنهادهای اصلاحی خود را در خصوص اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال اعلام کردند.

آلرژی و تغذیه

بکلینک