واکاوی حمله “بیوتروریسم ” علیه نخبگان ایرانی!

واکاوی حمله “بیوتروریسم ” علیه نخبگان ایرانی!
اکونیوز: شناسایی «حمله بیوتروریسم» به عنوان دلیل بروز سرطان فرزند شهید دادمان، سخنی بود که در شبکه های اجتماعی شنیده و در میان کاربران دست به دست شد. روایتی که در فضای مه آلود شبکه های اجتماعی، یارای رد یا تأیید آن وجود ندارد.

واکاوی حمله “بیوتروریسم ” علیه نخبگان ایرانی!

اکونیوز: شناسایی «حمله بیوتروریسم» به عنوان دلیل بروز سرطان فرزند شهید دادمان، سخنی بود که در شبکه های اجتماعی شنیده و در میان کاربران دست به دست شد. روایتی که در فضای مه آلود شبکه های اجتماعی، یارای رد یا تأیید آن وجود ندارد.
واکاوی حمله “بیوتروریسم ” علیه نخبگان ایرانی!

خرید vpn و socks

خبرگزاری دانشگاه های کشور