کمیته های 48گانه توسعه راهبردی دیدگاه پژوهش محور داشته باشند

کمیته های 48گانه توسعه راهبردی دیدگاه پژوهش محور داشته باشند
گیلان آنلاین – رئیس مجمع نمایندگان گیلان، کمیته های 48گانه را محور مدیریت کلان استان و حتی کشور دانست و افزود: همه کمیته ها باید دیدگاه کارشناسی و پژوهش محور داشته باشند.
به گزارش ایسنا – منطقه گیلان، محمدحسین قربانی در شورای برنامه ریزی توسعه استان که در سالن الغدیر استانداری برگزار شد، ضمن قدردانی از ارائه طرح های خوب و مفید در قالب 48 کمیته توسعه راهبردی گیلان، اظهار کرد: طرح ها به صورت دقیق و کارشناسی بحث و بررسی می شود.
وی خواستار افزایش اختیارات کمیته ها به عنوان ملاک سنجش مدیران شد و تصریح کرد: متاسفانه دستگاه ها با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی ارتباط مناسبی ندارد. باید بتوانیم طرح های راهبردی و پژوهش محور را با مراکز دانشگاهی پیوند بزنیم و نخبگان را درگیر مسائل و مشکلات توسعه ای استان کنیم.
رئیس مجمع نمایندگان گیلان، کمیته های 48گانه را محور مدیریت کلان استان و حتی کشور دانست و افزود: همه کمیته ها باید دیدگاه کارشناسی و پژوهش محور داشته باشند و مدیریت بحران را مد نظر قرار دهند.
نماینده مردم شهرستان آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه کشور در سال 97 با …

کمیته های 48گانه توسعه راهبردی دیدگاه پژوهش محور داشته باشند

گیلان آنلاین – رئیس مجمع نمایندگان گیلان، کمیته های 48گانه را محور مدیریت کلان استان و حتی کشور دانست و افزود: همه کمیته ها باید دیدگاه کارشناسی و پژوهش محور داشته باشند.
به گزارش ایسنا – منطقه گیلان، محمدحسین قربانی در شورای برنامه ریزی توسعه استان که در سالن الغدیر استانداری برگزار شد، ضمن قدردانی از ارائه طرح های خوب و مفید در قالب 48 کمیته توسعه راهبردی گیلان، اظهار کرد: طرح ها به صورت دقیق و کارشناسی بحث و بررسی می شود.
وی خواستار افزایش اختیارات کمیته ها به عنوان ملاک سنجش مدیران شد و تصریح کرد: متاسفانه دستگاه ها با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی ارتباط مناسبی ندارد. باید بتوانیم طرح های راهبردی و پژوهش محور را با مراکز دانشگاهی پیوند بزنیم و نخبگان را درگیر مسائل و مشکلات توسعه ای استان کنیم.
رئیس مجمع نمایندگان گیلان، کمیته های 48گانه را محور مدیریت کلان استان و حتی کشور دانست و افزود: همه کمیته ها باید دیدگاه کارشناسی و پژوهش محور داشته باشند و مدیریت بحران را مد نظر قرار دهند.
نماینده مردم شهرستان آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه کشور در سال 97 با …
کمیته های 48گانه توسعه راهبردی دیدگاه پژوهش محور داشته باشند