تحلیل تکنیکال فنوال | نورد آلومینیوم

تحلیل تکنیکال فنوال | نورد آلومینیوم
تحلیل تکنیکال فنوال

در تایم فریم روزانه با شکل گیری الگوی inv ab=cd و با اقبال خریداران، زمینه برگشت قیمت از محدوده ۱۲۸۶ ریال فراهم شد.در صورت شکست سطح مقاومتی ۱۷۰۰ ریال، می توان اقدام به خرید با هدف ۲۰۰۰ و ۲۳۰۰ ریال نمود.

با نگاهی به تایم فریم هفتگی فنوال، قیمت در یک روند بلند مدت صعودی قرار دارد که با هر برخورد قیمت به خط روند، شاهد ادامه رشد در جهت ادامه روند هستیم. تا زمانی که محدوده ۱۲۸۶ ریال fi پایین شکسته نشودانتظار می رود در بازه میان مدت شاهد بازدهی مناسبی در این نماد باشیم.
منبع: شرکت کارگزاری بانک کشاورزی
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها
راستی دوره یازدهم دهم نخبگان بورس به صورت حضوری و خصوصی در حال ثبت نام می باشد توصیه می کنم حتما با این دوره آشنا شوید فرصت محدودی تا شروع دوره باقیست. ورود به صفحه نخبگان بورس >
همچنین می توانید فایلهای دوره آموزشی ” موفقیت در بازار بورس ” را با کلیک بر اینجا از تلگرام دانلود کنید.

تحلیل تکنیکال فنوال | نورد آلومینیوم

تحلیل تکنیکال فنوال

در تایم فریم روزانه با شکل گیری الگوی inv ab=cd و با اقبال خریداران، زمینه برگشت قیمت از محدوده ۱۲۸۶ ریال فراهم شد.در صورت شکست سطح مقاومتی ۱۷۰۰ ریال، می توان اقدام به خرید با هدف ۲۰۰۰ و ۲۳۰۰ ریال نمود.

با نگاهی به تایم فریم هفتگی فنوال، قیمت در یک روند بلند مدت صعودی قرار دارد که با هر برخورد قیمت به خط روند، شاهد ادامه رشد در جهت ادامه روند هستیم. تا زمانی که محدوده ۱۲۸۶ ریال fi پایین شکسته نشودانتظار می رود در بازه میان مدت شاهد بازدهی مناسبی در این نماد باشیم.
منبع: شرکت کارگزاری بانک کشاورزی
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها
راستی دوره یازدهم دهم نخبگان بورس به صورت حضوری و خصوصی در حال ثبت نام می باشد توصیه می کنم حتما با این دوره آشنا شوید فرصت محدودی تا شروع دوره باقیست. ورود به صفحه نخبگان بورس >
همچنین می توانید فایلهای دوره آموزشی ” موفقیت در بازار بورس ” را با کلیک بر اینجا از تلگرام دانلود کنید.
تحلیل تکنیکال فنوال | نورد آلومینیوم

تحلیل تکنیکال حفاری | حفاری شمال

تحلیل تکنیکال حفاری | حفاری شمال
تحلیل تکنیکال حفاری

نماد حفاری چندی پیش خط روند صعودی ۵ ساله خود را شکست و پس از آن افتی پرسرعت را تجربه کرد و اکنون در ناحیه ای است که می تواند از حمایت دو خط روند داخلی بهره مند شود. چنانچه سهم به این محدوده حمایتی واکنش مثبت ادامه داری دهد، واگرایی مثبت مخفی ایجاد شده در سهم قوت می یابد و امکان حرکت رو به بالای سهم ایجاد می شود. هدف اولیه ای که برای حرکت احتمالی سهم می توان متصور بود، ۳۰۷۰ ریال است و پس از آن نیز حرکت تا هدف دینامیک وابسته به خط روند صعودی از پیش شکسته شده ممکن خواهد بود. در صورت مشاهده حجم خرید مناسب و ورود نقدینگی به سهم، ورود به سهم با حد ضرر تثبیت زیر ۲۰۵۰ ریال می تواند مناسب باشد.
منبع: شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها
راستی دوره دهم نخبگان بورس به صورت حضوری و خصوصی در حال ثبت نام می باشد توصیه می کنم حتما با این دوره آشنا شوید فرصت محدودی تا شروع دوره باقیست. ورود به صفحه نخبگان بورس >
همچنین می توانید فایلهای دوره آموزشی ” موفقیت در بازار بورس ” را ب …

تحلیل تکنیکال حفاری | حفاری شمال

تحلیل تکنیکال حفاری

نماد حفاری چندی پیش خط روند صعودی ۵ ساله خود را شکست و پس از آن افتی پرسرعت را تجربه کرد و اکنون در ناحیه ای است که می تواند از حمایت دو خط روند داخلی بهره مند شود. چنانچه سهم به این محدوده حمایتی واکنش مثبت ادامه داری دهد، واگرایی مثبت مخفی ایجاد شده در سهم قوت می یابد و امکان حرکت رو به بالای سهم ایجاد می شود. هدف اولیه ای که برای حرکت احتمالی سهم می توان متصور بود، ۳۰۷۰ ریال است و پس از آن نیز حرکت تا هدف دینامیک وابسته به خط روند صعودی از پیش شکسته شده ممکن خواهد بود. در صورت مشاهده حجم خرید مناسب و ورود نقدینگی به سهم، ورود به سهم با حد ضرر تثبیت زیر ۲۰۵۰ ریال می تواند مناسب باشد.
منبع: شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها
راستی دوره دهم نخبگان بورس به صورت حضوری و خصوصی در حال ثبت نام می باشد توصیه می کنم حتما با این دوره آشنا شوید فرصت محدودی تا شروع دوره باقیست. ورود به صفحه نخبگان بورس >
همچنین می توانید فایلهای دوره آموزشی ” موفقیت در بازار بورس ” را ب …
تحلیل تکنیکال حفاری | حفاری شمال

تحلیل تکنیکال شپاکسا | پاکسان

تحلیل تکنیکال شپاکسا | پاکسان
تحلیل تکنیکال شپاکسا
شپاکسا در تایم فریم روزانه در کانال صعودی بلند مدت در محدوده ۴۶۰۰ریال با تشکیل الگوی هارمونیک و حمایت کف کانال روبروست و با توجه به پتانسیل تشکیل واگرایی مثبت و برگشت اندیکاتورها از محدوده اشباع فروش بنظر میرسد بتواند وارد نوسانات مثبت گردد. در صورت تثبیت بالای ۵۰۵۰ ریال بررسی سهم با حد ضرر شکست کف کانال توصیه میگردد.

منبع: شرکت کارگزاری آبان – دیدگاه آبان
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها
راستی دوره دهم نخبگان بورس به صورت حضوری و خصوصی در حال ثبت نام می باشد توصیه می کنم حتما با این دوره آشنا شوید فرصت محدودی تا شروع دوره باقیست. ورود به صفحه نخبگان بورس >
همچنین می توانید فایلهای دوره آموزشی ” موفقیت در بازار بورس ” را با کلیک بر اینجا از تلگرام دانلود کنید.

تحلیل تکنیکال شپاکسا | پاکسان

تحلیل تکنیکال شپاکسا
شپاکسا در تایم فریم روزانه در کانال صعودی بلند مدت در محدوده ۴۶۰۰ریال با تشکیل الگوی هارمونیک و حمایت کف کانال روبروست و با توجه به پتانسیل تشکیل واگرایی مثبت و برگشت اندیکاتورها از محدوده اشباع فروش بنظر میرسد بتواند وارد نوسانات مثبت گردد. در صورت تثبیت بالای ۵۰۵۰ ریال بررسی سهم با حد ضرر شکست کف کانال توصیه میگردد.

منبع: شرکت کارگزاری آبان – دیدگاه آبان
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها
راستی دوره دهم نخبگان بورس به صورت حضوری و خصوصی در حال ثبت نام می باشد توصیه می کنم حتما با این دوره آشنا شوید فرصت محدودی تا شروع دوره باقیست. ورود به صفحه نخبگان بورس >
همچنین می توانید فایلهای دوره آموزشی ” موفقیت در بازار بورس ” را با کلیک بر اینجا از تلگرام دانلود کنید.
تحلیل تکنیکال شپاکسا | پاکسان

تحلیل تکنیکال ولملت | واسپاری ملت

تحلیل تکنیکال ولملت | واسپاری ملت
تحلیل تکنیکال ولملت
ولملت در تایم فریم روزانه برای چهارمین بار درصدد عبور از محدوده ۱۳۰۰ریال برامده و چنانچه بتواند بالای محدوده فوق تثبیت گردد محدوده ۱۵۵۰-۱۶۰۰ریال را میتوان محدوده بعدی اهداف سهم در نظر گرفت. چنانچه مجددا وارد اصلاح گردد محدوده ۱۱۰۰ریال میتواند حمایت معتبر سهم تلقی گردد.

منبع: شرکت کارگزاری آبان – دیدگاه آبان
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها
راستی دوره دهم نخبگان بورس به صورت حضوری و خصوصی در حال ثبت نام می باشد توصیه می کنم حتما با این دوره آشنا شوید فرصت محدودی تا شروع دوره باقیست. ورود به صفحه نخبگان بورس >
همچنین می توانید فایلهای دوره آموزشی ” موفقیت در بازار بورس ” را با کلیک بر اینجا از تلگرام دانلود کنید.

تحلیل تکنیکال ولملت | واسپاری ملت

تحلیل تکنیکال ولملت
ولملت در تایم فریم روزانه برای چهارمین بار درصدد عبور از محدوده ۱۳۰۰ریال برامده و چنانچه بتواند بالای محدوده فوق تثبیت گردد محدوده ۱۵۵۰-۱۶۰۰ریال را میتوان محدوده بعدی اهداف سهم در نظر گرفت. چنانچه مجددا وارد اصلاح گردد محدوده ۱۱۰۰ریال میتواند حمایت معتبر سهم تلقی گردد.

منبع: شرکت کارگزاری آبان – دیدگاه آبان
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها
راستی دوره دهم نخبگان بورس به صورت حضوری و خصوصی در حال ثبت نام می باشد توصیه می کنم حتما با این دوره آشنا شوید فرصت محدودی تا شروع دوره باقیست. ورود به صفحه نخبگان بورس >
همچنین می توانید فایلهای دوره آموزشی ” موفقیت در بازار بورس ” را با کلیک بر اینجا از تلگرام دانلود کنید.
تحلیل تکنیکال ولملت | واسپاری ملت

تحلیل تکنیکال مرقام | ایران ارقام

تحلیل تکنیکال مرقام | ایران ارقام
تحلیل تکنیکال مرقام

مرقام در تایم فریم روزانه در کانال صعودی بلند مدت طی یکسال گذشته از محدوده ٢٥٠٠ریال تا محدوده ٨٤٠٠ریال رشد داشته و با برخورد به سقف کانال و قرار گرفتن در اشباع خرید وارد اصلاح قیمتی شده است و بنظر میرسد هدف این اصلاح محدوده ٤٨٠٠-٥٠٠٠ریال در میان مدت قرار دارد. محدوده فوق مید لاین کانال فوق و محدوده میانگین ٢٠٠روزه سهم قرار گرفته و حمایت استاتیک سهم وجود دارد. بنظر میرسد با توجه به وضعیت اندیکاتورهای سهم و گارد نزولی در کندلهای نمودار هرگونه رشد در قالب پولبک و فرصت فروش در نماد فوق باشد . پس از رسیدن به محدوده حمایتی ذکر شده نیاز به بررسی مجدد دارد.
منبع: شرکت کارگزاری اطمینان سهم
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها
راستی دوره نهم نخبگان بورس در حال ثبت نام می باشد توصیه می کنم حتما با این دوره آشنا شوید فرصت محدودی تا شروع دوره باقیست. ورود به صفحه نخبگان بورس >

تحلیل تکنیکال مرقام | ایران ارقام

تحلیل تکنیکال مرقام

مرقام در تایم فریم روزانه در کانال صعودی بلند مدت طی یکسال گذشته از محدوده ٢٥٠٠ریال تا محدوده ٨٤٠٠ریال رشد داشته و با برخورد به سقف کانال و قرار گرفتن در اشباع خرید وارد اصلاح قیمتی شده است و بنظر میرسد هدف این اصلاح محدوده ٤٨٠٠-٥٠٠٠ریال در میان مدت قرار دارد. محدوده فوق مید لاین کانال فوق و محدوده میانگین ٢٠٠روزه سهم قرار گرفته و حمایت استاتیک سهم وجود دارد. بنظر میرسد با توجه به وضعیت اندیکاتورهای سهم و گارد نزولی در کندلهای نمودار هرگونه رشد در قالب پولبک و فرصت فروش در نماد فوق باشد . پس از رسیدن به محدوده حمایتی ذکر شده نیاز به بررسی مجدد دارد.
منبع: شرکت کارگزاری اطمینان سهم
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها
راستی دوره نهم نخبگان بورس در حال ثبت نام می باشد توصیه می کنم حتما با این دوره آشنا شوید فرصت محدودی تا شروع دوره باقیست. ورود به صفحه نخبگان بورس >
تحلیل تکنیکال مرقام | ایران ارقام

استخدام نگهدار کودک و سالمند | شنبه ۱۶ مرداد ۹۵

استخدام نگهدار کودک و سالمند | شنبه ۱۶ مرداد ۹۵
تعدادی خانم جهت نگهداری , ازسالمندبصورت شبانه روزی , باحقوق بالای۴۰۰ / ۱میلیون تومان
۴۴۴۲۲۵۵۵و۴۴۴۰۹۲۹۸
_______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________
« آلفا » استخدام , مراقب خانم جهت نگهداری سالمند , وکودک (حقوق بالا)
۲۲۰۶۶۴۷۹ – ۲۲۳۵۱۰۶۹
_______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________
مراقب ساده و کمک بهیار , خانم روزانه و شبانه روزی , با بیمه و حقوق ۲۰۰ / ۱تا۳م
۴۰_۶۶۹۱۶۴۳۸
_______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________
(نخبگان آرامش) , (سالمند) (بیمار) (کودک) , با ۱۸سال سابقه

استخدام نگهدار کودک و سالمند | شنبه ۱۶ مرداد ۹۵

تعدادی خانم جهت نگهداری , ازسالمندبصورت شبانه روزی , باحقوق بالای۴۰۰ / ۱میلیون تومان
۴۴۴۲۲۵۵۵و۴۴۴۰۹۲۹۸
_______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________
« آلفا » استخدام , مراقب خانم جهت نگهداری سالمند , وکودک (حقوق بالا)
۲۲۰۶۶۴۷۹ – ۲۲۳۵۱۰۶۹
_______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________
مراقب ساده و کمک بهیار , خانم روزانه و شبانه روزی , با بیمه و حقوق ۲۰۰ / ۱تا۳م
۴۰_۶۶۹۱۶۴۳۸
_______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________
(نخبگان آرامش) , (سالمند) (بیمار) (کودک) , با ۱۸سال سابقه

استخدام نگهدار کودک و سالمند | شنبه ۱۶ مرداد ۹۵

استخدام آموزش و پرورش

استخدام نگهدار کودک و سالمند | شنبه ۲۲ خرداد ۹۵

استخدام نگهدار کودک و سالمند | شنبه ۲۲ خرداد ۹۵
« آلفا » استخدام , مراقب خانم جهت نگهداری سالمند , وکودک (روزانه وشبانه روزی)
۶۶۸۴۸۷۹۱ – ۲۲۳۵۱۰۶۹
_______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________
به تعدادی خانم , جهت نگهداری سالمند و کودک , نیازمندیم.
۲۲۷۵۹۸۱۲ – ۷۷۵۱۷۲۳۲
_______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________
به یک خانم جهت نگهداری , از سالمند خانم شبانه روزی , نیازمندیم(تماس تایکهفته)
۰۹۲۱۷۳۲۵۴۳۵
_______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________
(نخبگان آرامش) , (سالمند) (بیمار) (کودک) , با ۱۸سال سابقه
(۱۰خط) …

استخدام نگهدار کودک و سالمند | شنبه ۲۲ خرداد ۹۵

« آلفا » استخدام , مراقب خانم جهت نگهداری سالمند , وکودک (روزانه وشبانه روزی)
۶۶۸۴۸۷۹۱ – ۲۲۳۵۱۰۶۹
_______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________
به تعدادی خانم , جهت نگهداری سالمند و کودک , نیازمندیم.
۲۲۷۵۹۸۱۲ – ۷۷۵۱۷۲۳۲
_______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________
به یک خانم جهت نگهداری , از سالمند خانم شبانه روزی , نیازمندیم(تماس تایکهفته)
۰۹۲۱۷۳۲۵۴۳۵
_______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________
(نخبگان آرامش) , (سالمند) (بیمار) (کودک) , با ۱۸سال سابقه
(۱۰خط) …
استخدام نگهدار کودک و سالمند | شنبه ۲۲ خرداد ۹۵

ganool review