راه یابی 4 اختراع مخترعان استان فارس به جشنواره رویش

راه یابی 4 اختراع مخترعان استان فارس به جشنواره رویش

رئیس بنیاد نخبگان استان فارس از راهیابی چهار اختراع مخترعان این استان به جشنواره اختراعات رویش بنیاد ملی نخبگان خبرداد و گفت: در چهار سال گذشته 170 اختراع مخترعان استان فارس تحت حمایت این بنیاد قرار گرفته است.

گوشی

بک لینک رنک 1