4 سوال نماینده مشهد درباره طرح جدید اطراف حرم مطهر رضوی از وزیر راه

4 سوال نماینده مشهد درباره طرح جدید اطراف حرم مطهر رضوی از وزیر راه
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با طرح سوال از وزیرراه و شهرسازی، توضیح وزیر درباره سرانجام مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص بافت اطراف حرم مطهر رضوی وتمهیدات لازم برای مقابله با فشارها و هجمه های وارده به وزیربرای عقب نشینی از مصوبات مهم و تاریخی برخورد با پرونده تخلفات پدیده شاندیز را خواستار شد.
پایگاه خبری مشهد عمران به نقل از خراسان رضوی، حجت الاسلام پژمان فردرنامه ای که طی روزهای اخیر در فضای مجازی منتشر شده، چهار سوال به شرح زیر را از وزیر راه و شهرسازی مطرح کرده و دراین نامه آمده است:
با وجود دستورات صریح و راهبردی مقام معظم رهبری در سال 1386 ، روندنگران کننده تخریب بافت هویتی و فرهنگی-اجتماعی پیرامون حرم شریف رضوی ادامه یافته و بارها مورد نقد نخبگان و دلسوزان واقع شده است که به ویژه اواخر سال گذشته ، نامه ای مهم با امضای بیش از 300 نفر از علما، شخصیت ها و از جمله بیش از 220 نماینده مجلس شورای اسلامی خطاب به سران قوا نگاشته و منتشر گردید که ضمن درخواست توقف روند تخریب بافت و لغو کامل طرح ملاک عمل قبلی، خواستار بازنگری بنیادین در آن طرح شد.
1- …

4 سوال نماینده مشهد درباره طرح جدید اطراف حرم مطهر رضوی از وزیر راه

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با طرح سوال از وزیرراه و شهرسازی، توضیح وزیر درباره سرانجام مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص بافت اطراف حرم مطهر رضوی وتمهیدات لازم برای مقابله با فشارها و هجمه های وارده به وزیربرای عقب نشینی از مصوبات مهم و تاریخی برخورد با پرونده تخلفات پدیده شاندیز را خواستار شد.
پایگاه خبری مشهد عمران به نقل از خراسان رضوی، حجت الاسلام پژمان فردرنامه ای که طی روزهای اخیر در فضای مجازی منتشر شده، چهار سوال به شرح زیر را از وزیر راه و شهرسازی مطرح کرده و دراین نامه آمده است:
با وجود دستورات صریح و راهبردی مقام معظم رهبری در سال 1386 ، روندنگران کننده تخریب بافت هویتی و فرهنگی-اجتماعی پیرامون حرم شریف رضوی ادامه یافته و بارها مورد نقد نخبگان و دلسوزان واقع شده است که به ویژه اواخر سال گذشته ، نامه ای مهم با امضای بیش از 300 نفر از علما، شخصیت ها و از جمله بیش از 220 نماینده مجلس شورای اسلامی خطاب به سران قوا نگاشته و منتشر گردید که ضمن درخواست توقف روند تخریب بافت و لغو کامل طرح ملاک عمل قبلی، خواستار بازنگری بنیادین در آن طرح شد.
1- …
4 سوال نماینده مشهد درباره طرح جدید اطراف حرم مطهر رضوی از وزیر راه