حضور مدیریت فرهنگی هنری منطقه 9 با هویت “هنرایرانی”

حضور مدیریت فرهنگی هنری منطقه 9 با هویت “هنرایرانی”
خبرگزاری آریا-مدیریت فرهنگی هنری منطقه 9 با محوریت” هنر ایرانی” در نخستین جشنواره فرهنگ و هنر شهر تهران که از 27 اردیبهشت تا سوم خردادماه به همت سازمان فرهنگی هنری در پردیس ملت برپاست حضور دارد.
به گزارش خبرگزاری آریا، نخستین جشنواره فرهنگ و هنر تهران به مناسبت آغاز به کار سومین دهه فعالیت این سازمان و با هدف عرضه و معرفی دستاورد ها ، تولیدات، معرفی توانمندی های فرهنگی و هنری ، ایجاد و امکان همکاری بیشتر با سایر سازمان ها و دستگاه ها ، شناسایی نخبگان و استعداد ها وخلق چشم اندازی شاخص و خلاق برای برنام …

حضور مدیریت فرهنگی هنری منطقه 9 با هویت “هنرایرانی”

خبرگزاری آریا-مدیریت فرهنگی هنری منطقه 9 با محوریت” هنر ایرانی” در نخستین جشنواره فرهنگ و هنر شهر تهران که از 27 اردیبهشت تا سوم خردادماه به همت سازمان فرهنگی هنری در پردیس ملت برپاست حضور دارد.
به گزارش خبرگزاری آریا، نخستین جشنواره فرهنگ و هنر تهران به مناسبت آغاز به کار سومین دهه فعالیت این سازمان و با هدف عرضه و معرفی دستاورد ها ، تولیدات، معرفی توانمندی های فرهنگی و هنری ، ایجاد و امکان همکاری بیشتر با سایر سازمان ها و دستگاه ها ، شناسایی نخبگان و استعداد ها وخلق چشم اندازی شاخص و خلاق برای برنام …
حضور مدیریت فرهنگی هنری منطقه 9 با هویت “هنرایرانی”

فروش بک لینک

موسیقی