آتش سنگین “فالانکس ایرانی” بر سر متجاوزان به آب های ایران

آتش سنگین “فالانکس ایرانی” بر سر متجاوزان به آب های ایران
به گزارش خبرنگار دفاعی امنیتی  گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛  نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سال های گذشته از دستاوردهای بسیاری رونمایی کرده که ما شاهد تقویت قدرت دفاعی نیروهای نظامی کشورمان برای دفاع از هرگونه تهدیدات با توجه به میزان آن در هر سطحی هستیم. دستاوردهای نیروهای مسلح کشورمان با توجه به تحریم هایی که ناجوانمردانه بر کشورمان اعمال شده کاملا بومی و توسط نخبگان ایرانی بدست آمده است. به ضرس قاطع می توان گفت که این دستاوردها نسبت به نوع مشابه خارجی آن پیشرفته تر بوده و ما ر …

آتش سنگین “فالانکس ایرانی” بر سر متجاوزان به آب های ایران

به گزارش خبرنگار دفاعی امنیتی  گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛  نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سال های گذشته از دستاوردهای بسیاری رونمایی کرده که ما شاهد تقویت قدرت دفاعی نیروهای نظامی کشورمان برای دفاع از هرگونه تهدیدات با توجه به میزان آن در هر سطحی هستیم. دستاوردهای نیروهای مسلح کشورمان با توجه به تحریم هایی که ناجوانمردانه بر کشورمان اعمال شده کاملا بومی و توسط نخبگان ایرانی بدست آمده است. به ضرس قاطع می توان گفت که این دستاوردها نسبت به نوع مشابه خارجی آن پیشرفته تر بوده و ما ر …
آتش سنگین “فالانکس ایرانی” بر سر متجاوزان به آب های ایران

فروش بک لینک

فانتزی