برپایی مانور “خط سفید” در میدان مادر

برپایی مانور “خط سفید” در میدان مادر
به گزارش ملیت، مانور فرهنگ سازی رعایت حریم خط سفید با رویکرد محلی و شمارکت هنرمندان، شورایاران، نخبگان منطقه و حضور نونهالان مهدهای کودک و مسئوولان شهری این منطقه برگزار شد.
شاهوردیان شهردار ناحیه 4 در حاشیه این مراسم گفت: طرح خط سفید فقط یک طرح ترافیکی نیست، بلکه یک طرح فرهنگی و اجتماعی با شاخصه های متفاوت برای تغییر پذیری تفکر مردمی از فضای ترافیکی به سمت نظم پذیری آنان است.
وی افزود: هرچه در این طرح بیشتر تلاش کنیم، نتایج بهتری در دیگر موضوعات خواهیم داشت و امروزه کار ما سخت است، چرا که این …

برپایی مانور “خط سفید” در میدان مادر

به گزارش ملیت، مانور فرهنگ سازی رعایت حریم خط سفید با رویکرد محلی و شمارکت هنرمندان، شورایاران، نخبگان منطقه و حضور نونهالان مهدهای کودک و مسئوولان شهری این منطقه برگزار شد.
شاهوردیان شهردار ناحیه 4 در حاشیه این مراسم گفت: طرح خط سفید فقط یک طرح ترافیکی نیست، بلکه یک طرح فرهنگی و اجتماعی با شاخصه های متفاوت برای تغییر پذیری تفکر مردمی از فضای ترافیکی به سمت نظم پذیری آنان است.
وی افزود: هرچه در این طرح بیشتر تلاش کنیم، نتایج بهتری در دیگر موضوعات خواهیم داشت و امروزه کار ما سخت است، چرا که این …
برپایی مانور “خط سفید” در میدان مادر

آپدیت آفلاین نود 32

اخبار دنیای دیجیتال