30 هزار میلیارد تومان هزینه طرح های انتقال آب شرب به استان کرمان

30 هزار میلیارد تومان هزینه طرح های انتقال آب شرب به استان کرمان
کرمان آنلاین – استاندار کرمان 30 هزار میلیارد تومان هزینه طرح های انتقال آب شرب به استان کرمان دانست و اظهار کرد: در سه سال اجرای طرح همیاران آب 1.5 میلیارد متر مکعب آب صرفه جویی داشته ایم، قابل ذکر است راندمان آب کشاورزی بسیار پایین است به گونه ای که به ازای هر مترمکعب آب توانسته ایم 900 گرم محصول کشاورزی تولید کنیم این در حالی است که در برخی از کشورهای با این میزان آب حدود 2.5 کیلوگرم محصول کشاورزی تولید می کنند.
به گزارش ایسنا منطقه کویر، “علیرضا رزم حسینی” عصر جمعه هشتم دی ماه در گردهمایی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی استان کرمان با حضور معاون قوه قضائیه گفت: در دولت یازدهم و دوازدهم بر این مهم اعتقاد راسخ داریم که می توانیم با اطلاع رسانی به موقع به نخبگان و راهکارهایی که آنها ارایه می دهند، جلوی بسیاری از تهدیدات موجود در استان و کشور را بگیریم.
وی آب را یکی از دغدغه های استان کرمان برشمرد و افزود: استان کرمان یکی از کم بارش ترین مناطق کشور محسوب می شود که در دولت یازدهم نقشه آبی استان برای مقابله با بحران ها و پیامدهای ناشی از کم آب تهیه شد.
استاندار کرمان انتقال آب …

30 هزار میلیارد تومان هزینه طرح های انتقال آب شرب به استان کرمان

کرمان آنلاین – استاندار کرمان 30 هزار میلیارد تومان هزینه طرح های انتقال آب شرب به استان کرمان دانست و اظهار کرد: در سه سال اجرای طرح همیاران آب 1.5 میلیارد متر مکعب آب صرفه جویی داشته ایم، قابل ذکر است راندمان آب کشاورزی بسیار پایین است به گونه ای که به ازای هر مترمکعب آب توانسته ایم 900 گرم محصول کشاورزی تولید کنیم این در حالی است که در برخی از کشورهای با این میزان آب حدود 2.5 کیلوگرم محصول کشاورزی تولید می کنند.
به گزارش ایسنا منطقه کویر، “علیرضا رزم حسینی” عصر جمعه هشتم دی ماه در گردهمایی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی استان کرمان با حضور معاون قوه قضائیه گفت: در دولت یازدهم و دوازدهم بر این مهم اعتقاد راسخ داریم که می توانیم با اطلاع رسانی به موقع به نخبگان و راهکارهایی که آنها ارایه می دهند، جلوی بسیاری از تهدیدات موجود در استان و کشور را بگیریم.
وی آب را یکی از دغدغه های استان کرمان برشمرد و افزود: استان کرمان یکی از کم بارش ترین مناطق کشور محسوب می شود که در دولت یازدهم نقشه آبی استان برای مقابله با بحران ها و پیامدهای ناشی از کم آب تهیه شد.
استاندار کرمان انتقال آب …
30 هزار میلیارد تومان هزینه طرح های انتقال آب شرب به استان کرمان