استان همدان فقط 27 نُخبه دارد

استان همدان فقط 27 نُخبه دارد
نویسنده : سعید زارع صفا
اجتماعی

■ نبود برنامه در حمایت و بهره برداری از ظرفیت نخبگان منجر به فرار مغزها در استان شده است
«همین امسال 9 رتبه زیر 100 استان به دانشگاه های تهران رفته اند و طبیعتاً دیگر بر نمی گردند…. فقط 10 درصد نخبگان در همدان مانده اند و آن هم به دلایل خانوادگی یا غیر کاری بوده…»؛ اینها تکه کلام هایی است که رئیس بنیاد ملی نخبگان استان می گوید؛ حال و روز نخبگان را خوب نمی داند و از اینکه نخبگان هم باید در صف گزینش ها بمانند گلایه دارد. چندی پیش هم غلامحسین مجذوبی در نشس …

استان همدان فقط 27 نُخبه دارد

نویسنده : سعید زارع صفا
اجتماعی

■ نبود برنامه در حمایت و بهره برداری از ظرفیت نخبگان منجر به فرار مغزها در استان شده است
«همین امسال 9 رتبه زیر 100 استان به دانشگاه های تهران رفته اند و طبیعتاً دیگر بر نمی گردند…. فقط 10 درصد نخبگان در همدان مانده اند و آن هم به دلایل خانوادگی یا غیر کاری بوده…»؛ اینها تکه کلام هایی است که رئیس بنیاد ملی نخبگان استان می گوید؛ حال و روز نخبگان را خوب نمی داند و از اینکه نخبگان هم باید در صف گزینش ها بمانند گلایه دارد. چندی پیش هم غلامحسین مجذوبی در نشس …
استان همدان فقط 27 نُخبه دارد

گیم پلی استیشن