رشد 27 درصدی بودجه بنیاد نخبگان در مازندران

رشد 27 درصدی بودجه بنیاد نخبگان در مازندران
نماینده مردم نوشهر و چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی، از رشد 27 درصدی بودجه تخصیصی بنیاد نخبگان و مراکز رشد نسبت به سال گذشته خبر داد.

رشد 27 درصدی بودجه بنیاد نخبگان در مازندران

نماینده مردم نوشهر و چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی، از رشد 27 درصدی بودجه تخصیصی بنیاد نخبگان و مراکز رشد نسبت به سال گذشته خبر داد.
رشد 27 درصدی بودجه بنیاد نخبگان در مازندران