2030 با عنوان دیگری در حال اجراست

2030 با عنوان دیگری در حال اجراست
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: ما شبه توافق هایی با سازمان ملل یا سازمان های بین المللی داریم که مشکوک هستند، یا نفوذ هستند یا در حالت خوش بینانه از سوی غرب کنترل می شوند.
به گزارش فارس، حسن رحیم پور ازغدی در همایش « زنده باد مرگ برآمریکا» که به همت بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت و با موضوع« استکباردوستی یا استکبارستیزی» در این دانشگاه برگزار شد، با بیان اینکه استکبار با این شعار که ما به دنبال پیشرفت هستیم بر کشورهای دیگر تسلط پیدا می کند،تصریح کرد: انگلیس در کادرسازی با شعار پیشرفت در این کشور حق تقدم دارد و سر و کله آمریکا هم بعد از جنگ جهانی دوم و کودتای 28 مرداد پیدا شد ؛ این موضوع تا انقلاب اسلامی ادامه پیدا کرد.
وی با اشاره به نفوذ دشمنان در کشور و استفاده آنها از نخبگان و برخی از مسئولان برای این موضوع اظهارکرد: در دو، سه دهه اخیر می بینیم که در برخی پایان نامه های دانشجویی اطلاعاتی جمع آوری شده که سازمان های جاسوسی غرب به دنبال آن بوده و برای دستیابی به این اطلاعات میلیون ها دلار خرج کرده و به آن نرسیده است ؛ وقتی پیگیری می کنیم می بینیم این پایان نامه به درخواست یک …

2030 با عنوان دیگری در حال اجراست

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: ما شبه توافق هایی با سازمان ملل یا سازمان های بین المللی داریم که مشکوک هستند، یا نفوذ هستند یا در حالت خوش بینانه از سوی غرب کنترل می شوند.
به گزارش فارس، حسن رحیم پور ازغدی در همایش « زنده باد مرگ برآمریکا» که به همت بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت و با موضوع« استکباردوستی یا استکبارستیزی» در این دانشگاه برگزار شد، با بیان اینکه استکبار با این شعار که ما به دنبال پیشرفت هستیم بر کشورهای دیگر تسلط پیدا می کند،تصریح کرد: انگلیس در کادرسازی با شعار پیشرفت در این کشور حق تقدم دارد و سر و کله آمریکا هم بعد از جنگ جهانی دوم و کودتای 28 مرداد پیدا شد ؛ این موضوع تا انقلاب اسلامی ادامه پیدا کرد.
وی با اشاره به نفوذ دشمنان در کشور و استفاده آنها از نخبگان و برخی از مسئولان برای این موضوع اظهارکرد: در دو، سه دهه اخیر می بینیم که در برخی پایان نامه های دانشجویی اطلاعاتی جمع آوری شده که سازمان های جاسوسی غرب به دنبال آن بوده و برای دستیابی به این اطلاعات میلیون ها دلار خرج کرده و به آن نرسیده است ؛ وقتی پیگیری می کنیم می بینیم این پایان نامه به درخواست یک …
2030 با عنوان دیگری در حال اجراست