اعزام نخبگان کرمانی به مسابقات جهانی مهارت 2017

اعزام نخبگان کرمانی به مسابقات جهانی مهارت 2017
گروه اجتماعی: نخبگان کرمانی در قالب تیم ملی مهارت جمهوری اسلامی ایران، به مسابقات جهانی مهارت 2017 ابوظبی اعزام خواهند شد.

اعزام نخبگان کرمانی به مسابقات جهانی مهارت 2017

گروه اجتماعی: نخبگان کرمانی در قالب تیم ملی مهارت جمهوری اسلامی ایران، به مسابقات جهانی مهارت 2017 ابوظبی اعزام خواهند شد.
اعزام نخبگان کرمانی به مسابقات جهانی مهارت 2017