کمبود 200 مربی ورزش در مدارس استان بوشهر/ بی توجهی نخبگان به سلامت معلولین

کمبود 200 مربی ورزش در مدارس استان بوشهر/ بی توجهی نخبگان به سلامت معلولین
معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش وپرورش استان گفت: در استان بوشهر 210هزار دانش آموز وجود دارد که بر اساس سرانه دبیر ورزشی در استان امروز حدود 200 معلم ورزش در مدارس کمبود داریم.

کمبود 200 مربی ورزش در مدارس استان بوشهر/ بی توجهی نخبگان به سلامت معلولین

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش وپرورش استان گفت: در استان بوشهر 210هزار دانش آموز وجود دارد که بر اساس سرانه دبیر ورزشی در استان امروز حدود 200 معلم ورزش در مدارس کمبود داریم.
کمبود 200 مربی ورزش در مدارس استان بوشهر/ بی توجهی نخبگان به سلامت معلولین