دولت 2.5 سال عمده مسائل کشور را رها کرد

دولت 2.5 سال عمده مسائل کشور را رها کرد

عضو ائتلاف اصولگرایان گفت:طرح های کلان پژوهش کشور که زیر ساخت ارتباط صنعت و دانشگاه محسوب می شد عملاً متوقف شده اند و آنهایی که لغو نشده اند، در سال آینده هیچ بودجه ای دریافت نخواهند کرد. این طرح های کلان می توانست با به کارگیری ایده های نخبگان جلوی فرار مغزها را بگیرد.

مرکز فیلم

خرم خبر