تفکر برجام 2 خطر تهدید کننده کشور در حوزه سیاست خارجه/ لزوم بصیرت افزایی نخبگان جامعه در توسعه انقلاب اسلامی

تفکر برجام 2 خطر تهدید کننده کشور در حوزه سیاست خارجه/ لزوم بصیرت افزایی نخبگان جامعه در توسعه انقلاب اسلامی
خبرگزاری رسا ـ ایزدی با اشاره به سخنان نوروزی رهبر معظم انقلاب گفت: نقد رهبری نظام در خصوص تفکر برجام 2 نشان از خطری دارد که کشور را در حوزه سیاست خارجه تهدید می کند.

تفکر برجام 2 خطر تهدید کننده کشور در حوزه سیاست خارجه/ لزوم بصیرت افزایی نخبگان جامعه در توسعه انقلاب اسلامی

خبرگزاری رسا ـ ایزدی با اشاره به سخنان نوروزی رهبر معظم انقلاب گفت: نقد رهبری نظام در خصوص تفکر برجام 2 نشان از خطری دارد که کشور را در حوزه سیاست خارجه تهدید می کند.
تفکر برجام 2 خطر تهدید کننده کشور در حوزه سیاست خارجه/ لزوم بصیرت افزایی نخبگان جامعه در توسعه انقلاب اسلامی

فروش بک لینک