محمدجواد ظریف “تغییر پارادایم از بازی با حاصل جمع صفر” را برای دیپلمات های شرقی تشریح کرد

محمدجواد ظریف “تغییر پارادایم از بازی با حاصل جمع صفر” را برای دیپلمات های شرقی تشریح کرد

وزیر امور خارجه روز جمعه در نشستی با دیپلمات ها، پژوهشگران و نخبگان در تایلند، تاکید کرد تروریسم تهدید جهانی است و همه کشورها را تهدید می کند. مردم ایران نیز براساس باورهای دینی مخالف کشتار و اقدامات تروریستی و خشونت هستند.

شهر خبر

اس ام اس جدید