تجلیل از 120 نخبه علمی و کاربردی آملی + تصاویر

تجلیل از 120 نخبه علمی و کاربردی آملی + تصاویر
دهمین همایش نخبگان علمی شهرستان آمل با تجلیل از 40 هنرجوی برتر، 30 هنرآموز و 50 نخبه علمی و کنکور سراسری در بخش علمی و کاربردی برگزار شد.

تجلیل از 120 نخبه علمی و کاربردی آملی + تصاویر

دهمین همایش نخبگان علمی شهرستان آمل با تجلیل از 40 هنرجوی برتر، 30 هنرآموز و 50 نخبه علمی و کنکور سراسری در بخش علمی و کاربردی برگزار شد.
تجلیل از 120 نخبه علمی و کاربردی آملی + تصاویر

فروش بک لینک

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی