از فیلترینگ تلگرام تا ترور شهید “احمدی روشن”

از فیلترینگ تلگرام تا ترور شهید “احمدی روشن”
نظر به اهمیت گزارشات اتاق خبر ۲۴، در هفته ای که گذشت، مهم ترین آن ها را در این گزارش می خوانید. باران از آسمان کشورمان رخت بر بسته و هر روز مارا نگران تر میکند. علاوه بر راهکارهای علمی ای که برای برون رفت از بحران خشکسالی وجود دارد نباید فراموش کنیم که دین مبین اسلام برای مسلمانان راه های معنوی ای را تدارک دیده است تا به واسطه آن ها در فصل خشکسالی به قرب الهی نیز دستیابند. زمزمه های هسته ای شدن ایران کافی بود تا باز سرویس های جاسوسی تروریسم را به جان نخبگان میهن عزیزمان بیاندازد. چهارمین هدف دشمن خونخوار برای ایجاد اخلال در توسعه هسته ای ایران شهید احمدی روشن بود که امروز سالگرد شهادت باسعادت اوست.

از فیلترینگ تلگرام تا ترور شهید “احمدی روشن”

نظر به اهمیت گزارشات اتاق خبر ۲۴، در هفته ای که گذشت، مهم ترین آن ها را در این گزارش می خوانید. باران از آسمان کشورمان رخت بر بسته و هر روز مارا نگران تر میکند. علاوه بر راهکارهای علمی ای که برای برون رفت از بحران خشکسالی وجود دارد نباید فراموش کنیم که دین مبین اسلام برای مسلمانان راه های معنوی ای را تدارک دیده است تا به واسطه آن ها در فصل خشکسالی به قرب الهی نیز دستیابند. زمزمه های هسته ای شدن ایران کافی بود تا باز سرویس های جاسوسی تروریسم را به جان نخبگان میهن عزیزمان بیاندازد. چهارمین هدف دشمن خونخوار برای ایجاد اخلال در توسعه هسته ای ایران شهید احمدی روشن بود که امروز سالگرد شهادت باسعادت اوست.
از فیلترینگ تلگرام تا ترور شهید “احمدی روشن”