ماجرای “پیوند عضو شبیه سازی شده به انسان”؛ گرگ “حنا” را خورد

ماجرای “پیوند عضو شبیه سازی شده به انسان”؛ گرگ “حنا” را خورد
گفت وگو با مردی که در طول یک دهه اخیر، ایران را در حوزه سلول های بنیادی و شبیه سازی حیوانات متحول کرده، در نوع خود، وسوسه برانگیز و جذاب است.
به گزارش  خبر فوری به نقل از تسنیم، رشته جنین شناسی با رویکرد درمان نازایی را انتخاب کرده است. از کمبریج… به راحتی می توانسته در کشورهای دیگر زندگی کند و تحصیل علم و دانش را ادامه دهد، اما به قول خودش برگشته تا سهمی در آبادانی ایران داشته باشد. البته گلایه دارد از اینکه هنوز مراکز علمی زیادی برای به کار گیری نخبگان در کشور وجود ندارند و اعتقاد دارد باید ایجاد شغل برای آنها را در اولویت قرار داد. 
می گوید در طول این دو دهه هزاران نوزاد، حاصل تلاش او و همکارانش متولد شده اند و هر زمان درباره این موضوع صحبت می کند، لبخند بر لبانش نقش می بندد. در نام بردن از شهدا و ائمه با احتیاط عمل می کند اما بشدت در صحبت هایش به آنها استناد می کند.
متخصص از بین بردن غم و غصه مردم است. البته خودش درباره این موضوع اعتقاد متفاوتی دارد و سعی می کند چنین ادعایی را هرگز نداشته باشد… چون حرص ها خورده برای رفع این غم و غصه.
محمدحسین نصر اصفهان ی متولد سال 134 …

ماجرای “پیوند عضو شبیه سازی شده به انسان”؛ گرگ “حنا” را خورد

گفت وگو با مردی که در طول یک دهه اخیر، ایران را در حوزه سلول های بنیادی و شبیه سازی حیوانات متحول کرده، در نوع خود، وسوسه برانگیز و جذاب است.
به گزارش  خبر فوری به نقل از تسنیم، رشته جنین شناسی با رویکرد درمان نازایی را انتخاب کرده است. از کمبریج… به راحتی می توانسته در کشورهای دیگر زندگی کند و تحصیل علم و دانش را ادامه دهد، اما به قول خودش برگشته تا سهمی در آبادانی ایران داشته باشد. البته گلایه دارد از اینکه هنوز مراکز علمی زیادی برای به کار گیری نخبگان در کشور وجود ندارند و اعتقاد دارد باید ایجاد شغل برای آنها را در اولویت قرار داد. 
می گوید در طول این دو دهه هزاران نوزاد، حاصل تلاش او و همکارانش متولد شده اند و هر زمان درباره این موضوع صحبت می کند، لبخند بر لبانش نقش می بندد. در نام بردن از شهدا و ائمه با احتیاط عمل می کند اما بشدت در صحبت هایش به آنها استناد می کند.
متخصص از بین بردن غم و غصه مردم است. البته خودش درباره این موضوع اعتقاد متفاوتی دارد و سعی می کند چنین ادعایی را هرگز نداشته باشد… چون حرص ها خورده برای رفع این غم و غصه.
محمدحسین نصر اصفهان ی متولد سال 134 …
ماجرای “پیوند عضو شبیه سازی شده به انسان”؛ گرگ “حنا” را خورد