ثبت 10 اختراع دردانشگاه شیراز

ثبت 10 اختراع دردانشگاه شیراز

شیراز ـ خبرنگار اطلاعات : 9 اختراع داخلی و یک اختراع خارجی به وسیله دانشگاهیان دانشگاه شیراز، ثبت شده است.
دکتر مجید ارشاد لنگرودی رئیس دانشگاه شیراز با اشاره به این مطلب که تاکنون 1100 مقاله در ISI توسط اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز به چاپ رسیده است، افزود: با مجوز وزارت علوم از این پس دانشجویان غیر ایرانی می توانند زبان فارسی را در این دانشگاه بیاموزند همچنین بــا تلاش های انجام گرفته برای حضور نخبگان ایرانی مقیم خارج کشور، تاکنون 24 نفر از آنان درخواست خود را برای گذراندن فرصت های مطالعاتی و خدمت …

اسکای نیوز