10 بهمن ماه آخرین مهلت ثبت نام مخترعان زنجانی در جشنواره رویش

10 بهمن ماه آخرین مهلت ثبت نام مخترعان زنجانی در جشنواره رویش

رئیس بنیاد نخبگان استان زنجان با اشاره به مهلت ارسال آثار تا 10 بهمن ماه به جشنواره منطقه ای اختراعات رویش گفت: مخترعان زنجانی در جشنواره منطقه ای رویش حضور پیدا می کنند.

وبلاگ اطلاعات

صبحانه