۵ طرح برتر جشنواره دانایی خلیج فارس تجاری سازی می شود

۵ طرح برتر جشنواره دانایی خلیج فارس تجاری سازی می شود
رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر گفت: ۵ طرح برگزیده در جشنواره ملی دانایی خلیج فارس در زمینه نوآوری های نفت، گاز و پتروشیمی با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تجاری سازی می شود.

۵ طرح برتر جشنواره دانایی خلیج فارس تجاری سازی می شود

رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر گفت: ۵ طرح برگزیده در جشنواره ملی دانایی خلیج فارس در زمینه نوآوری های نفت، گاز و پتروشیمی با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تجاری سازی می شود.
۵ طرح برتر جشنواره دانایی خلیج فارس تجاری سازی می شود

خرید بک لینک