۴۳ نخبه شهر وحدتیه شهرستان تجلیل شدند

۴۳ نخبه شهر وحدتیه شهرستان تجلیل شدند

به گزارش ایرنا، در همایش استعدادهای درخشان و تلاشگران برتر در شهر وحدتیه و تجلیل از نخبگان این شهر، رئیس شورای اسلامی شهر وحدتیه گفت: شورای اسلامی و شهرداری وحدتیه با همکاری بزرگان شهر در راستای توسعه و گسترش فرهنگ و استفاده از توانمندی ها و ظرفیت ها اقدام به تشکیل شورای فرهنگی شهر کردند.
کرامت الله کشاورز افزود: در همین راستا یکی از برنامه های این شورا معرفی و شناسایی استعدادهای درخشان شهر وحدتیه است.
وی به بیان ظرفیت های شهر وحدتیه در حوزه های مختلف پرداخت و اظهار داشت: استفاده از منابع انسانی و …

بازار بورس

عرفان دینی