معاینه رایگان ۴۳۱نفر نیازمند در اردوی جهادی پزشکی +تصاویر

معاینه رایگان ۴۳۱نفر نیازمند در اردوی جهادی پزشکی +تصاویر
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی، باهمکاری مشترک بنیاد نخبگان استان خوزستان و موسسه خیریه زنده یادحاج احمدرضایی اردوی جهادی علمی پزشکان ،متخصصان ومشاوران دراین خیریه برگزار شد.
دراین اردوی جهادی که بیش ازچهل نفر پزشک عمومی ,،متخصصین مختلف ،چشم پزشک ،فیزیوتراپ،مشاوران تحصیلی و روانشناسان حضورداشتند ۴۳۱ مورد مراجعات اقشار نیازمند تحت پوشش موسسه مورد رسیدگی قرارگرفتتد.
محمدرضامکوندی مدیر خیریه زنده یاد حاج احمدرضایی با اعلام این خبرگفت;همچنین موارد متعدد آزمایشات تشخیص طبی رایگان و داروهای …

معاینه رایگان ۴۳۱نفر نیازمند در اردوی جهادی پزشکی +تصاویر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی، باهمکاری مشترک بنیاد نخبگان استان خوزستان و موسسه خیریه زنده یادحاج احمدرضایی اردوی جهادی علمی پزشکان ،متخصصان ومشاوران دراین خیریه برگزار شد.
دراین اردوی جهادی که بیش ازچهل نفر پزشک عمومی ,،متخصصین مختلف ،چشم پزشک ،فیزیوتراپ،مشاوران تحصیلی و روانشناسان حضورداشتند ۴۳۱ مورد مراجعات اقشار نیازمند تحت پوشش موسسه مورد رسیدگی قرارگرفتتد.
محمدرضامکوندی مدیر خیریه زنده یاد حاج احمدرضایی با اعلام این خبرگفت;همچنین موارد متعدد آزمایشات تشخیص طبی رایگان و داروهای …
معاینه رایگان ۴۳۱نفر نیازمند در اردوی جهادی پزشکی +تصاویر

موسیقی