همراهی ۳ وزیر اقتصادی و رئیس کل بانک مرکزی با روحانی در سفر به پاکستان

همراهی ۳ وزیر اقتصادی و رئیس کل بانک مرکزی با روحانی در سفر به پاکستان
به گزارش  خبرگزاری فارس  به نقل از روابط عمومی وزارت نفت وزیر نفت در نخستین سفر خارجی خود در سال 95 به همراه رئیس جمهوری به پاکستان سفر کرد.
حسن روحانی رئیس جمهور در این سفر دو روزه با محمد نواز شریف، نخست وزیر و ممنون حسین، رئیس جمهوری پاکستان دیدار و گفتگو می کند.
شرکت در نشست بازرگانان پاکستانی ، سخنرانی در جمع علما و نخبگان پاکستانی و کنفرانس مطبوعاتی از دیگر برنامه های سفر روحانی به پاکستان است.
در این سفر که به دعوت رسمی نخست وزیر پاکستان با هدف رایزنیهای اقتصادی، سیاسی و منطقه ای با مقامهای عال …

همراهی ۳ وزیر اقتصادی و رئیس کل بانک مرکزی با روحانی در سفر به پاکستان

به گزارش  خبرگزاری فارس  به نقل از روابط عمومی وزارت نفت وزیر نفت در نخستین سفر خارجی خود در سال 95 به همراه رئیس جمهوری به پاکستان سفر کرد.
حسن روحانی رئیس جمهور در این سفر دو روزه با محمد نواز شریف، نخست وزیر و ممنون حسین، رئیس جمهوری پاکستان دیدار و گفتگو می کند.
شرکت در نشست بازرگانان پاکستانی ، سخنرانی در جمع علما و نخبگان پاکستانی و کنفرانس مطبوعاتی از دیگر برنامه های سفر روحانی به پاکستان است.
در این سفر که به دعوت رسمی نخست وزیر پاکستان با هدف رایزنیهای اقتصادی، سیاسی و منطقه ای با مقامهای عال …
همراهی ۳ وزیر اقتصادی و رئیس کل بانک مرکزی با روحانی در سفر به پاکستان

دانلود موزیک

ورزش و زندگی