پنجمین نکوداشت بین المللی مولانا ۲۴ آذر برگزار می شود

پنجمین نکوداشت بین المللی مولانا ۲۴ آذر برگزار می شود
جامع خبر(جامع نیوز):پنجمین نکوداشت بین المللی مولانا با توجه به بعد فرهنگی، ادبی، تاریخی، فلسفی و عرفانی شخصیت مولانا، جمعه ۲۴ آذرماه در مرکز همایش های بین المللی ابوریحان بیرونی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.
به گزارش جامع خبر به نقل از روابط عمومی نکوداشت بین المللی مولانا، مدیر برگزاری همایش اظهار داشت: این نکوداشت با هدف شناسایی و حمایت از فعالیت افراد مشتاق و علاقه مند به مکتب مولانا، امکان حضور و استفاده بهتر از تجربه و دانش کارشناسان، اشخاص و فرهیختگان فعال در این زمینه و معرفی، تشویق و تکریم مفاخر و نخبگان ملی، فرا ملی فعال در موضوع مولانا برگزار می شود.
سعید محمدزاد اکبری افزود: در این مراسم سخنرانی مولوی شناسان شناخته شده، اجرای زنده آیدین جودی در وصف مولوی، شعرخوانی و اعطای تندیس و لوح یادبود ویژه نکوداشت بین المللی از جمله بخش های پنجمین همایش نکوداشت مولاناست که با حضور بزرگان نام آشنا و هنرمندان ایران زمین، برگزار می شود.
مدیرمسئول نکوداشت بین المللی مولانا افزود: در این دوره از همایش ١٠ برگزیده در موضوعات مولوی شناسی، تحقیق، شعر و ادبیات، هنر موسیقی، تألیف، …

پنجمین نکوداشت بین المللی مولانا ۲۴ آذر برگزار می شود

جامع خبر(جامع نیوز):پنجمین نکوداشت بین المللی مولانا با توجه به بعد فرهنگی، ادبی، تاریخی، فلسفی و عرفانی شخصیت مولانا، جمعه ۲۴ آذرماه در مرکز همایش های بین المللی ابوریحان بیرونی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.
به گزارش جامع خبر به نقل از روابط عمومی نکوداشت بین المللی مولانا، مدیر برگزاری همایش اظهار داشت: این نکوداشت با هدف شناسایی و حمایت از فعالیت افراد مشتاق و علاقه مند به مکتب مولانا، امکان حضور و استفاده بهتر از تجربه و دانش کارشناسان، اشخاص و فرهیختگان فعال در این زمینه و معرفی، تشویق و تکریم مفاخر و نخبگان ملی، فرا ملی فعال در موضوع مولانا برگزار می شود.
سعید محمدزاد اکبری افزود: در این مراسم سخنرانی مولوی شناسان شناخته شده، اجرای زنده آیدین جودی در وصف مولوی، شعرخوانی و اعطای تندیس و لوح یادبود ویژه نکوداشت بین المللی از جمله بخش های پنجمین همایش نکوداشت مولاناست که با حضور بزرگان نام آشنا و هنرمندان ایران زمین، برگزار می شود.
مدیرمسئول نکوداشت بین المللی مولانا افزود: در این دوره از همایش ١٠ برگزیده در موضوعات مولوی شناسی، تحقیق، شعر و ادبیات، هنر موسیقی، تألیف، …
پنجمین نکوداشت بین المللی مولانا ۲۴ آذر برگزار می شود