نامه ۱۲۰۰ استاد دانشگاه درباره حوادث اخیر

نامه ۱۲۰۰ استاد دانشگاه درباره حوادث اخیر
1200 استاد دانشگاه طی بیانیه ای اعلام کردند: ملّت و جمهوری اسلامی ایران از باثبات­ ترین نظام های سیاسی جهان به شمار آمده و این عملیات های کور و ساختار­شکن قادر نیست خدشه ای به آن وارد سازد.
به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، 1200 نفر از اساتید دانشگاه های مختلف کشور طی بیانیه ای در خصوص اتفاقات اخیر به سران قوا اعلام کردند: باور دانشگاهیان، متخصصین و نخبگان با تکیه بر اطلاعات و داده های علمی این است که ملّت و نظام جمهوری اسلامی ایران از باثبات­ ترین نظام های سیاسی جهان به شمار آمده و این عملیات های ایذایی، کور، ساختار­شکن، کشته سازی های اغتشاشی، آشوب های خیابانی و فراخوان های رمانتیک و مجازی، قادر نخواهد بود بر اجزای درهم تنیدة اسلامی و ملّی در این سامان بزرگ خدشه ای وارد سازد.
متن این بیانیه خطاب به رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
حضرت آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس محترم قوه قضائیه
جناب آقای دکتر علی لاریجانی- رئیس محترم مجلس شورای …

نامه ۱۲۰۰ استاد دانشگاه درباره حوادث اخیر

1200 استاد دانشگاه طی بیانیه ای اعلام کردند: ملّت و جمهوری اسلامی ایران از باثبات­ ترین نظام های سیاسی جهان به شمار آمده و این عملیات های کور و ساختار­شکن قادر نیست خدشه ای به آن وارد سازد.
به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، 1200 نفر از اساتید دانشگاه های مختلف کشور طی بیانیه ای در خصوص اتفاقات اخیر به سران قوا اعلام کردند: باور دانشگاهیان، متخصصین و نخبگان با تکیه بر اطلاعات و داده های علمی این است که ملّت و نظام جمهوری اسلامی ایران از باثبات­ ترین نظام های سیاسی جهان به شمار آمده و این عملیات های ایذایی، کور، ساختار­شکن، کشته سازی های اغتشاشی، آشوب های خیابانی و فراخوان های رمانتیک و مجازی، قادر نخواهد بود بر اجزای درهم تنیدة اسلامی و ملّی در این سامان بزرگ خدشه ای وارد سازد.
متن این بیانیه خطاب به رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
حضرت آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس محترم قوه قضائیه
جناب آقای دکتر علی لاریجانی- رئیس محترم مجلس شورای …
نامه ۱۲۰۰ استاد دانشگاه درباره حوادث اخیر