شماره ۷ «چهره های ماندگار» منتشر شد

شماره ۷ «چهره های ماندگار» منتشر شد

هفتمین شماره «چهره های ماندگار» ماهنامه نخبگان و نام آوران دانش و فرهنگ به صاحب امتیازی، مدیرمسئولی و سردبیری دکتر محمود اسعدی منتشر شد.
در شماره جدید «چهره های ماندگار» این مطالب به چاپ رسیده است: عدل یعنی تصحیح رابطه انسان با انسان (نامه ماندگار علامه محمدرضا حکیمی به فیدل کاسترو)، پروفسور عبدالجواد فلاطوری: نه به نفع دین نه به کام فلسفه، (پیش از آن که پارسی گرای باشم سخن سنجم) (گرامیداشت ۶۶ سالگی دکتر میر جلال الدین کزازی)، تجدید حیات جهانی مذاهب (گفت وگو با جان اسپازیتو رئیس مرکز تفاهم دینی …

فیلم سریال آهنگ

باران فیلم