رشد استارتاپ ها زمینه ساز تحقق اقتصاد دانش بنیان است

رشد استارتاپ ها زمینه ساز تحقق اقتصاد دانش بنیان است
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، شکل گیری زیست بوم کارآفرینی و نوآوری و همچنین رشد استارتاپ ها در کشور را زمینه ساز تحقق اقتصاد دانش بنیان دانست.

به گزارش امتداد نیوز به نقل از ایرنا ، سورنا ستاری در آئین یلدای کارآفرینان استارتاپی که با حضور جمعی است صاحبان کسب و کارهای نوآور و استارت آپی ایران برگزار شد، گفت:عملکرد استارتاپ های ایران در چند سال اخیر نشان داده است راه این اکوسیستم برای رفاه و آبادانی کشور باز شده است.
بنابر اعلام روز پنج شنبه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری او مهمترین ضرورت تحول اقتصاد کشور را شکل گیری زیست بوم کارآفرینی و نوآوری در کشور دانست و افزود: لازمه تحقق اقتصاد دانش بنیان و جامعه استارتاپی، ایجاد زیست بوم کارآفرینی است آنچه که در این حوزه می توانند ساختار اقتصادی را شکل دهد حرکت هماهنگ و رو به جلوی تمامی بخش های این زیست بوم است.
**ضرورت یکپارچگی و هماهنگی جامعه استارتاپی
رئیس بنیاد ملی نخبگان همچنین با اشاره به این که مهمترین بازیگر میدان اقتصاد دانش بنیان کشور صاحبان کسب و کارهای استارتاپی و دانش بنیان هستند گفت: تلاش برای بهبود محیط کسب و کار …

رشد استارتاپ ها زمینه ساز تحقق اقتصاد دانش بنیان است

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، شکل گیری زیست بوم کارآفرینی و نوآوری و همچنین رشد استارتاپ ها در کشور را زمینه ساز تحقق اقتصاد دانش بنیان دانست.

به گزارش امتداد نیوز به نقل از ایرنا ، سورنا ستاری در آئین یلدای کارآفرینان استارتاپی که با حضور جمعی است صاحبان کسب و کارهای نوآور و استارت آپی ایران برگزار شد، گفت:عملکرد استارتاپ های ایران در چند سال اخیر نشان داده است راه این اکوسیستم برای رفاه و آبادانی کشور باز شده است.
بنابر اعلام روز پنج شنبه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری او مهمترین ضرورت تحول اقتصاد کشور را شکل گیری زیست بوم کارآفرینی و نوآوری در کشور دانست و افزود: لازمه تحقق اقتصاد دانش بنیان و جامعه استارتاپی، ایجاد زیست بوم کارآفرینی است آنچه که در این حوزه می توانند ساختار اقتصادی را شکل دهد حرکت هماهنگ و رو به جلوی تمامی بخش های این زیست بوم است.
**ضرورت یکپارچگی و هماهنگی جامعه استارتاپی
رئیس بنیاد ملی نخبگان همچنین با اشاره به این که مهمترین بازیگر میدان اقتصاد دانش بنیان کشور صاحبان کسب و کارهای استارتاپی و دانش بنیان هستند گفت: تلاش برای بهبود محیط کسب و کار …
رشد استارتاپ ها زمینه ساز تحقق اقتصاد دانش بنیان است

مهاجرت مغز ها از دانشجویان به دانش آموزان سرایت کرده است

مهاجرت مغز ها از دانشجویان به دانش آموزان سرایت کرده است
مهاجرت نخبگان ایرانی نه تن ها معکوس نشده بلکه ابعاد تازه تری پیدا کرده و آن هم سرایت این پدیده به مقطع دانش آموزی است که باعث گسترده شدن دایره خروج استعداد های برتر ایرانی به خارج از کشور شده است.

مهاجرت مغز ها از دانشجویان به دانش آموزان سرایت کرده است

مهاجرت نخبگان ایرانی نه تن ها معکوس نشده بلکه ابعاد تازه تری پیدا کرده و آن هم سرایت این پدیده به مقطع دانش آموزی است که باعث گسترده شدن دایره خروج استعداد های برتر ایرانی به خارج از کشور شده است.
مهاجرت مغز ها از دانشجویان به دانش آموزان سرایت کرده است