نخبگان در ارتقای درآمد پایدار شهرداری های مازندران ایده پردازی کنند

نخبگان در ارتقای درآمد پایدار شهرداری های مازندران ایده پردازی کنند
رئیس شورای اسلامی شهر ساری با تاکید بر استفاده بهینه از دانش نخبگان، گفت: نخبگان در ارتقای درآمد پایدار شهرداری های مازندران ایده پردازی کنند.

نخبگان در ارتقای درآمد پایدار شهرداری های مازندران ایده پردازی کنند

رئیس شورای اسلامی شهر ساری با تاکید بر استفاده بهینه از دانش نخبگان، گفت: نخبگان در ارتقای درآمد پایدار شهرداری های مازندران ایده پردازی کنند.
نخبگان در ارتقای درآمد پایدار شهرداری های مازندران ایده پردازی کنند

ضرورت تشکیل حلقه های نخبگان علمی علوم انسانی در کشور

ضرورت تشکیل حلقه های نخبگان علمی علوم انسانی در کشور
سرزمین ایرانیان- دکتر منصور غلامی در مراسم اختتامیه نهمین جشنواره بین المللی فارابی، این شخصیت را به عنوان یکی از بزرگترین متفکران ایران دانست که در پی ارائه تصویری از حیات طیبه انسانی بود و آن را در جامعه خردمند می جست، گفت: این جشنواره طی این سال ها به اهدافی چون شناسایی و معرفی استعدادهای برتر در حوزه علوم انسانی و اسلامی، معرفی آثار برتر در این حوزه و ترغیب پژوهشگران به کاربردی کردن علوم انسانی از طریق بررسی مسایل و نیازهای جامعه ایرانی تا حدود زیادی دست یافته است، به ویژه اساتید برجسته علوم انسانی کشور نیز همواره با حمایت از این گردهمایی علمی، مدیران و سیاستگذاران را به قدرشناسی و تشویق استعدادهای شایسته و برتر توصیه کرده و در مقاطع مختلف بر این امر تاکید داشته اند.
وی در ادامه تصریح کرد: در عین حال امیدواریم تحقق دو هدف مهم تر جشنواره فارابی یعنی تبدیل کارکرد و نقش خطیر و موثر علوم انسانی در فرایند برنامه ریزی و سیاست گذاری ملی در زمینه های مختلف و ایجاد فضایی مناسب برای حضور فعال علوم انسانی و اجتماع ایران در تراز جهانی مورد توجه قرار بگیرد؛ هر چند در این زمینه اقداماتی …

ضرورت تشکیل حلقه های نخبگان علمی علوم انسانی در کشور

سرزمین ایرانیان- دکتر منصور غلامی در مراسم اختتامیه نهمین جشنواره بین المللی فارابی، این شخصیت را به عنوان یکی از بزرگترین متفکران ایران دانست که در پی ارائه تصویری از حیات طیبه انسانی بود و آن را در جامعه خردمند می جست، گفت: این جشنواره طی این سال ها به اهدافی چون شناسایی و معرفی استعدادهای برتر در حوزه علوم انسانی و اسلامی، معرفی آثار برتر در این حوزه و ترغیب پژوهشگران به کاربردی کردن علوم انسانی از طریق بررسی مسایل و نیازهای جامعه ایرانی تا حدود زیادی دست یافته است، به ویژه اساتید برجسته علوم انسانی کشور نیز همواره با حمایت از این گردهمایی علمی، مدیران و سیاستگذاران را به قدرشناسی و تشویق استعدادهای شایسته و برتر توصیه کرده و در مقاطع مختلف بر این امر تاکید داشته اند.
وی در ادامه تصریح کرد: در عین حال امیدواریم تحقق دو هدف مهم تر جشنواره فارابی یعنی تبدیل کارکرد و نقش خطیر و موثر علوم انسانی در فرایند برنامه ریزی و سیاست گذاری ملی در زمینه های مختلف و ایجاد فضایی مناسب برای حضور فعال علوم انسانی و اجتماع ایران در تراز جهانی مورد توجه قرار بگیرد؛ هر چند در این زمینه اقداماتی …
ضرورت تشکیل حلقه های نخبگان علمی علوم انسانی در کشور

ایده پردازان فن بازار و استارتاپ های سبز زیر یک سقف

ایده پردازان فن بازار و استارتاپ های سبز زیر یک سقف
نخستین همایش بین المللی دانشگاه سبز با حمایت ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی ۱۷ و ۱۸ بهمن ماه سال جاری در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.
به گزارش عصر ارتباط به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تجربیات ملی و بین المللی، انرژی های تجدیدپذیر، مدیریت آب و پساب، مدیریت مصرف انرژی، مدیریت پسماند، حمل و نقل سبز، فناوری اطلاعات و ارتباطات سبز و طراحی پردیس های دانشگاهی پایدار محورهای این همایش است.
این رویداد با توجه به روند روزافزون مخاطرات زیست محیطی و توجه مردم و مسئولان کشور به چالش های زیست محیطی برگزار می شود.
این کنفرانس با برپایی فن بازار و استارتاپ سبز فضایی برای ارائه ایده ها و ارتباط ایده پردازان و کارشناسان مرتبط با موضوعات کنفرانس فراهم آورده تا علاوه بر توانمندسازی نخبگان دانشگاهی، برقراری ارتباط بین صنعت و دانشگاه را تسهیل کند. 
۲۰ دی ماه تا ۹ بهمن ماه مهلت ثبت نام در این رویداد است.

ایده پردازان فن بازار و استارتاپ های سبز زیر یک سقف

نخستین همایش بین المللی دانشگاه سبز با حمایت ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی ۱۷ و ۱۸ بهمن ماه سال جاری در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.
به گزارش عصر ارتباط به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تجربیات ملی و بین المللی، انرژی های تجدیدپذیر، مدیریت آب و پساب، مدیریت مصرف انرژی، مدیریت پسماند، حمل و نقل سبز، فناوری اطلاعات و ارتباطات سبز و طراحی پردیس های دانشگاهی پایدار محورهای این همایش است.
این رویداد با توجه به روند روزافزون مخاطرات زیست محیطی و توجه مردم و مسئولان کشور به چالش های زیست محیطی برگزار می شود.
این کنفرانس با برپایی فن بازار و استارتاپ سبز فضایی برای ارائه ایده ها و ارتباط ایده پردازان و کارشناسان مرتبط با موضوعات کنفرانس فراهم آورده تا علاوه بر توانمندسازی نخبگان دانشگاهی، برقراری ارتباط بین صنعت و دانشگاه را تسهیل کند. 
۲۰ دی ماه تا ۹ بهمن ماه مهلت ثبت نام در این رویداد است.
ایده پردازان فن بازار و استارتاپ های سبز زیر یک سقف

کسب وکارهای کوچک و شرکت های نوپا توسط دانشگاه آزاد راه اندازی می شوند

کسب وکارهای کوچک و شرکت های نوپا توسط دانشگاه آزاد راه اندازی می شوند
سرزمین ایرانیان- دکتر حبیب الله آراسته راد با بیان اینکه این باشگاه راه اندازی کسب و کارهای کوچک و شرکت های نوپا را در دستور کار خود قرار داده است، گفت: این امر قرار است با شناسایی صنعت، توانمندی ها و نخبگان هر استان در دانشگاه آزاد اسلامی اجرایی شود.
وی با تأکید بر اینکه هم افزایی دولت، صنعت و دانشگاه منجر به رشد و پیشرفت کشور می شود، اظهار کرد: دانشگاه آزاد اسلامی که به لحاظ امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی بسیار غنی و توانمند است، می تواند در زمینه های مختلف با صنعت ارتباط برقرار کند و نیازهای آنها را برطرف کند.
دکتر آراسته راد، حذف بوروکراسی های غیرضروری و برداشتن موانع موجود از سر راه پژوهشگران و محققان را وظیفه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانست و افزود: باشگاه سعی دارد مسیر فعالیت های پژوهشی را برای پژوهشگران هموار کند.
رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان با اشاره به حمایت جدی دانشگاه آزاد اسلامی از نخبگان، خاطر نشان کرد: این دانشگاه وظیفه خود می داند به منظور رفع مشکلات مردم و کشور از نخبگان صاحب ایده حمایت و پشتیبانی کند.
وی، راه اندازی کسب و کارهای کوچک و شرکت های نوپا …

کسب وکارهای کوچک و شرکت های نوپا توسط دانشگاه آزاد راه اندازی می شوند

سرزمین ایرانیان- دکتر حبیب الله آراسته راد با بیان اینکه این باشگاه راه اندازی کسب و کارهای کوچک و شرکت های نوپا را در دستور کار خود قرار داده است، گفت: این امر قرار است با شناسایی صنعت، توانمندی ها و نخبگان هر استان در دانشگاه آزاد اسلامی اجرایی شود.
وی با تأکید بر اینکه هم افزایی دولت، صنعت و دانشگاه منجر به رشد و پیشرفت کشور می شود، اظهار کرد: دانشگاه آزاد اسلامی که به لحاظ امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی بسیار غنی و توانمند است، می تواند در زمینه های مختلف با صنعت ارتباط برقرار کند و نیازهای آنها را برطرف کند.
دکتر آراسته راد، حذف بوروکراسی های غیرضروری و برداشتن موانع موجود از سر راه پژوهشگران و محققان را وظیفه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانست و افزود: باشگاه سعی دارد مسیر فعالیت های پژوهشی را برای پژوهشگران هموار کند.
رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان با اشاره به حمایت جدی دانشگاه آزاد اسلامی از نخبگان، خاطر نشان کرد: این دانشگاه وظیفه خود می داند به منظور رفع مشکلات مردم و کشور از نخبگان صاحب ایده حمایت و پشتیبانی کند.
وی، راه اندازی کسب و کارهای کوچک و شرکت های نوپا …
کسب وکارهای کوچک و شرکت های نوپا توسط دانشگاه آزاد راه اندازی می شوند

سجادی نیری / نخبگان می توانند با نگاه نوآور بخش های مهمی از اقتصاد دنیا را به خود اختصاص دهند

سجادی نیری / نخبگان می توانند با نگاه نوآور بخش های مهمی از اقتصاد دنیا را به خود اختصاص دهند
دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی، نیروی انسانی را سرمایه اصلی کشور توصیف کرد و گفت: این نیروی انسانی، نخبگان، فرهیختگان و فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند که می توانند در عصر جدید و فضای نوین، با نگاه نوآور و خلاق، بخش های مهمی از سهم اقتصاد دنیا را به خود اختصاص دهند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بنیاد ملی نخبگان، محمدحسین سجادی نیری، دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی در سومین نمایشگاه و جشنواره کالای فرهنگی جایزه فیروزه گفت: نگاه کشور ما به حوزه فرهنگ یارانه ای است. این نگاه موجب خام فروشی می شود. در عرصه علم و فناوری هم دچار چنین مشکلی هستیم. با توسل به فروش نفت خام در عمل نتوانسته ایم از فرصت ها استفاده کنیم.

وی بیان کرد: کشوری که به سمت خام فروشی حرکت کند نگاه لازم را به ذخایری که می تواند منجر به نوآوری و توانمندی اقتصادی در عصر جدید شود را نخواهد داشت.
دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی منابع اصلی کشور را نیروی انسانی دانست و گفت: این نیروی انسانی نخبگان، فرهیختگان و فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند که می توانند به …

سجادی نیری / نخبگان می توانند با نگاه نوآور بخش های مهمی از اقتصاد دنیا را به خود اختصاص دهند

دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی، نیروی انسانی را سرمایه اصلی کشور توصیف کرد و گفت: این نیروی انسانی، نخبگان، فرهیختگان و فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند که می توانند در عصر جدید و فضای نوین، با نگاه نوآور و خلاق، بخش های مهمی از سهم اقتصاد دنیا را به خود اختصاص دهند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بنیاد ملی نخبگان، محمدحسین سجادی نیری، دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی در سومین نمایشگاه و جشنواره کالای فرهنگی جایزه فیروزه گفت: نگاه کشور ما به حوزه فرهنگ یارانه ای است. این نگاه موجب خام فروشی می شود. در عرصه علم و فناوری هم دچار چنین مشکلی هستیم. با توسل به فروش نفت خام در عمل نتوانسته ایم از فرصت ها استفاده کنیم.

وی بیان کرد: کشوری که به سمت خام فروشی حرکت کند نگاه لازم را به ذخایری که می تواند منجر به نوآوری و توانمندی اقتصادی در عصر جدید شود را نخواهد داشت.
دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی منابع اصلی کشور را نیروی انسانی دانست و گفت: این نیروی انسانی نخبگان، فرهیختگان و فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند که می توانند به …
سجادی نیری / نخبگان می توانند با نگاه نوآور بخش های مهمی از اقتصاد دنیا را به خود اختصاص دهند

جای خالی نخبگان در شبکه های اجتماعی به روایت مصطفی معین

جای خالی نخبگان در شبکه های اجتماعی به روایت مصطفی معین
خرداد: وزیر اسبق علوم، تحقیقات و فناوری گفت: زمانی سخنان نخبگان می تواند موثر باشد که در نهادهای مدنی و در شبکه های اجتماعی مشارکت داشته باشند تا بتوانند به صورت یک شبکه این مطالب را به مردم جامعه انتقال دهند، لذا از دولت ها و نخبگان کشور که نسبت به این مسئولیت اجتماعی و اخلاقی بی تفاوت هستند، انتقاد دارم.
دکتر مصطفی معین در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: دولت باید برای انسان شرم، ارزش، اعتدال، کرامت و حقوق اساسی را به رسمیت بشناسد و این ارزش ها همان حقوق بشر یا حقوق شهروندی است که باید به اجرا دربیاید. در این موقعیت تنها نباید منتظر دولت ها بود نخبگان جامعه بایستی حتی بیشتر از دولت ها احساس مسئولیت کنند. به این دلیل که فهم، آگاهی علمی و معقولیت اجتماعی بیشتری دارند و به قولی مرجع هستند، حرف آنان می تواند تاثیر مثبتی در جامعه داشته باشد.
وی افزود: در حال حاضر با توجه به اینکه در عصر ارتباطات زندگی می کنیم، مسئولیت دانش آموختگان، تحصیل کرده ها، نخبگان و روشنفکران مسئولیت مضاعفی است و در اینترنت و فضای مجازی در سطح جهانی بیانات و نظرات خود را به دیگران انتقال دهند که این …

جای خالی نخبگان در شبکه های اجتماعی به روایت مصطفی معین

خرداد: وزیر اسبق علوم، تحقیقات و فناوری گفت: زمانی سخنان نخبگان می تواند موثر باشد که در نهادهای مدنی و در شبکه های اجتماعی مشارکت داشته باشند تا بتوانند به صورت یک شبکه این مطالب را به مردم جامعه انتقال دهند، لذا از دولت ها و نخبگان کشور که نسبت به این مسئولیت اجتماعی و اخلاقی بی تفاوت هستند، انتقاد دارم.
دکتر مصطفی معین در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: دولت باید برای انسان شرم، ارزش، اعتدال، کرامت و حقوق اساسی را به رسمیت بشناسد و این ارزش ها همان حقوق بشر یا حقوق شهروندی است که باید به اجرا دربیاید. در این موقعیت تنها نباید منتظر دولت ها بود نخبگان جامعه بایستی حتی بیشتر از دولت ها احساس مسئولیت کنند. به این دلیل که فهم، آگاهی علمی و معقولیت اجتماعی بیشتری دارند و به قولی مرجع هستند، حرف آنان می تواند تاثیر مثبتی در جامعه داشته باشد.
وی افزود: در حال حاضر با توجه به اینکه در عصر ارتباطات زندگی می کنیم، مسئولیت دانش آموختگان، تحصیل کرده ها، نخبگان و روشنفکران مسئولیت مضاعفی است و در اینترنت و فضای مجازی در سطح جهانی بیانات و نظرات خود را به دیگران انتقال دهند که این …
جای خالی نخبگان در شبکه های اجتماعی به روایت مصطفی معین

استاندار: یزد، رتبه هفتم حوزه فعالیت های دانش بنیان کشور را داراست

استاندار: یزد، رتبه هفتم حوزه فعالیت های دانش بنیان کشور را داراست
یزد- ایرنا- استاندار یزد با بیان لزوم حمایت از شرکت های دانش بنیان گفت: این استان با فعالیت 81 شرکت دانش بنیان رتبه هفتم کشوری در بحث استفاده از نخبگان در فعالیت های اقتصادی و شرکت های این بخش را دارد.

استاندار: یزد، رتبه هفتم حوزه فعالیت های دانش بنیان کشور را داراست

یزد- ایرنا- استاندار یزد با بیان لزوم حمایت از شرکت های دانش بنیان گفت: این استان با فعالیت 81 شرکت دانش بنیان رتبه هفتم کشوری در بحث استفاده از نخبگان در فعالیت های اقتصادی و شرکت های این بخش را دارد.
استاندار: یزد، رتبه هفتم حوزه فعالیت های دانش بنیان کشور را داراست

توضیحات معاون شهردار درباره تعدیل نیرو،چالش های شهرداری و شایعه جذب نخبگان

توضیحات معاون شهردار درباره تعدیل نیرو،چالش های شهرداری و شایعه جذب نخبگان
معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران گفت: از زمان حضور نجفی در شهرداری تهران تاکنون ۲ دهم درصد از تعداد کارمندان به صورت طبیعی کم شده است.

توضیحات معاون شهردار درباره تعدیل نیرو،چالش های شهرداری و شایعه جذب نخبگان

معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران گفت: از زمان حضور نجفی در شهرداری تهران تاکنون ۲ دهم درصد از تعداد کارمندان به صورت طبیعی کم شده است.
توضیحات معاون شهردار درباره تعدیل نیرو،چالش های شهرداری و شایعه جذب نخبگان

افراط گرایی مذهبی به حرکت های تروریستی منجر می شود

افراط گرایی مذهبی به حرکت های تروریستی منجر می شود
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، سیدمحمود علوی صبح امروز (سه شنبه) در سمینار تروریسم، افراط گرایی و امنیت منطقه ای در غرب آسیا که در مرکز آموزش و پژوهش های وزارت امور خارجه برگزار شد، گفت: باید نخبگان فکری در عرصه مطالعات راهبردی و اقدامات سخت افزاری در عرصه امنیت ملی با یکدیگر همکاری کنند تا کار بهتر پیش برود.
وزیر اطلاعات گفت: کار امنیتی چه در بخش نرم افزاری و چه در بخش سخت افرازی وظیفه دستگاه های اجرایی و امنیتی است ولی مطالعه آن مختص به ما نیست بلکه همه دستگاه ها باید در این باره همراهی و هم اندیشی کنند.

کد ویدیو
دانلود

فیلم اصلی

وی ادامه داد: یک نمود اطلاعات 36 میلیونی مد نظر امام (ره) که به اطلاعات 80 میلیونی تبدیل شده است، همین همایش و هم اندیشی های نخبگان است که باید این همفکری ها ادامه داشته باشد که نتیجه آن اطلاعات دانش پایه و استوار باشد.
وزیر اطلاعات با بیان اینکه افراط گرایی مذهبی در هر دینی به حرکت های نامعقول و ناهنجار از جمله تروریسم منجر می شود، تصریح کرد: ما شاهد حرکت های افراط گرایانه سیک ها در هند که به ترور گاندی منجر شد، حرکت های …

افراط گرایی مذهبی به حرکت های تروریستی منجر می شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، سیدمحمود علوی صبح امروز (سه شنبه) در سمینار تروریسم، افراط گرایی و امنیت منطقه ای در غرب آسیا که در مرکز آموزش و پژوهش های وزارت امور خارجه برگزار شد، گفت: باید نخبگان فکری در عرصه مطالعات راهبردی و اقدامات سخت افزاری در عرصه امنیت ملی با یکدیگر همکاری کنند تا کار بهتر پیش برود.
وزیر اطلاعات گفت: کار امنیتی چه در بخش نرم افزاری و چه در بخش سخت افرازی وظیفه دستگاه های اجرایی و امنیتی است ولی مطالعه آن مختص به ما نیست بلکه همه دستگاه ها باید در این باره همراهی و هم اندیشی کنند.

کد ویدیو
دانلود

فیلم اصلی

وی ادامه داد: یک نمود اطلاعات 36 میلیونی مد نظر امام (ره) که به اطلاعات 80 میلیونی تبدیل شده است، همین همایش و هم اندیشی های نخبگان است که باید این همفکری ها ادامه داشته باشد که نتیجه آن اطلاعات دانش پایه و استوار باشد.
وزیر اطلاعات با بیان اینکه افراط گرایی مذهبی در هر دینی به حرکت های نامعقول و ناهنجار از جمله تروریسم منجر می شود، تصریح کرد: ما شاهد حرکت های افراط گرایانه سیک ها در هند که به ترور گاندی منجر شد، حرکت های …
افراط گرایی مذهبی به حرکت های تروریستی منجر می شود

همایش ملی قدرت های بزرگ و امنیت منطقه غرب آسیا

همایش ملی قدرت های بزرگ و امنیت منطقه غرب آسیا
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ این همایش با هدف هم اندیشی متخصصان و نخبگان نظامی و سیاسی در موضوع امنیت منطقه غرب آسیا، بررسی سطوح، ابعاد و پیامد های حضور قدرت های مداخله گر در غرب آسیا برگزار شده و تبیین جایگاه شایسته ایران در هندسه جهانی قدرت و امنیت منطقه غرب آسیا از دیگر اهداف این همایش علمی و تخصصی است.
سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیرو های مسلح، سردار سرتیپ پاسدار سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران، دکتر عباس عراقچی و علاء الدین بروجردی مهمانان و سخنرانان اصلی این همایش هستند.
بیش از ۲۰۰ مقاله با عناوین و محور های مختلفی، چون آمریکا و امنیت منطقه غرب آسیا، اروپا و امنیت منطقه غرب آسیا، قدرت های آسیا و امنیت منطقه غرب آسیا، حوزه ژئوپلیتیک خلیج فارس و امنیت منطقه غرب آسیا و قدرت های نوظهور و امنیت منطقه غرب آسیا به دبیرخانه این همایش ارسال رسیده که از میان این مقالات چکیده ۱۶۵ مقاله در کتابی به نام چکیده مقالات همایش ملی قدرت های بزرگ و امنیت منطقه غرب آسیا منتشر شده است.
۲۵ مقاله نیز امتیاز بالا کسب کرده و از میان آن ها ۵ مقاله برتر اعلام شده است.
در این …

همایش ملی قدرت های بزرگ و امنیت منطقه غرب آسیا

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ این همایش با هدف هم اندیشی متخصصان و نخبگان نظامی و سیاسی در موضوع امنیت منطقه غرب آسیا، بررسی سطوح، ابعاد و پیامد های حضور قدرت های مداخله گر در غرب آسیا برگزار شده و تبیین جایگاه شایسته ایران در هندسه جهانی قدرت و امنیت منطقه غرب آسیا از دیگر اهداف این همایش علمی و تخصصی است.
سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیرو های مسلح، سردار سرتیپ پاسدار سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران، دکتر عباس عراقچی و علاء الدین بروجردی مهمانان و سخنرانان اصلی این همایش هستند.
بیش از ۲۰۰ مقاله با عناوین و محور های مختلفی، چون آمریکا و امنیت منطقه غرب آسیا، اروپا و امنیت منطقه غرب آسیا، قدرت های آسیا و امنیت منطقه غرب آسیا، حوزه ژئوپلیتیک خلیج فارس و امنیت منطقه غرب آسیا و قدرت های نوظهور و امنیت منطقه غرب آسیا به دبیرخانه این همایش ارسال رسیده که از میان این مقالات چکیده ۱۶۵ مقاله در کتابی به نام چکیده مقالات همایش ملی قدرت های بزرگ و امنیت منطقه غرب آسیا منتشر شده است.
۲۵ مقاله نیز امتیاز بالا کسب کرده و از میان آن ها ۵ مقاله برتر اعلام شده است.
در این …
همایش ملی قدرت های بزرگ و امنیت منطقه غرب آسیا