برگزاری همایش «نام آوران شاهد و ایثارگر» در گیلان

برگزاری همایش «نام آوران شاهد و ایثارگر» در گیلان
گروه اجتماعی: مدیرکل بنیاد شهید گیلان از برگزاری همایش «نام آوران شاهد و ایثارگر» ویژه تجلیل و تقدیر از برترین های نخبگان و سرآمدان شاهد و ایثارگر استان خبر داد و گفت: این همایش همزمان با روز شهدا برگزار خواهد شد.

برگزاری همایش «نام آوران شاهد و ایثارگر» در گیلان

گروه اجتماعی: مدیرکل بنیاد شهید گیلان از برگزاری همایش «نام آوران شاهد و ایثارگر» ویژه تجلیل و تقدیر از برترین های نخبگان و سرآمدان شاهد و ایثارگر استان خبر داد و گفت: این همایش همزمان با روز شهدا برگزار خواهد شد.
برگزاری همایش «نام آوران شاهد و ایثارگر» در گیلان