ترامپ طغیان می کند؟

ترامپ طغیان می کند؟
تحلیلگر روزنامه «نیویورک تایمز» در گزارشی ضمن بررسی رفتار سیاسی «دونالد ترامپ» رییس جمهوری آمریکا معتقد است: پس زمینه ای که ترامپ را به پیش می برد، محصول یک تفکر سیاسی نیست بلکه ناشی از هنر معامله گری است.
گزارش می افزاید: «راینس پرایباس» و «شین اسپایسر» افرادی بیش از رییس دفتر و دبیر مطبوعاتی بودند. آنها خط پیوند رییس جمهوری به ساختارهای سیاسی واشنگتن به شمار می رفتند. آنان حامیان مالی، نخبگان رسانه ای و افراد بلندپایه در هر دو حزب که بسیاری از هواداران ترامپ خواهان پایان نفوذ آنان بر سیاست و اقتصاد هستند.
«ماتیو کنتینتی» تحلیلگر نیویورک تایمز معتقد است: ترامپ با برکناری این دو و آوردن «جان کلی» بعنوان رییس ستاد کاخ سفید، این پیام را فرستاد که شش ماه تلاش وی برای رفتار کردن همچون یک رییس جمهوری عادی جمهوریخواه، به پایان رسیده است. اکنون مخالفانش تنها شامل دموکرات ها نیستند بلکه نخبگان هر دو حزب بزرگ سیاسی آمریکا را در بر می گیرند.
به گزارش ایرنا، وی ادامه می دهد: ترامپ که از همان دوران کارزار انتخاباتی، بی رغبتی اش نسبت به پایتخت را پنهان نمی کرد، هر روز که از ورودش به کاخ …

ترامپ طغیان می کند؟

تحلیلگر روزنامه «نیویورک تایمز» در گزارشی ضمن بررسی رفتار سیاسی «دونالد ترامپ» رییس جمهوری آمریکا معتقد است: پس زمینه ای که ترامپ را به پیش می برد، محصول یک تفکر سیاسی نیست بلکه ناشی از هنر معامله گری است.
گزارش می افزاید: «راینس پرایباس» و «شین اسپایسر» افرادی بیش از رییس دفتر و دبیر مطبوعاتی بودند. آنها خط پیوند رییس جمهوری به ساختارهای سیاسی واشنگتن به شمار می رفتند. آنان حامیان مالی، نخبگان رسانه ای و افراد بلندپایه در هر دو حزب که بسیاری از هواداران ترامپ خواهان پایان نفوذ آنان بر سیاست و اقتصاد هستند.
«ماتیو کنتینتی» تحلیلگر نیویورک تایمز معتقد است: ترامپ با برکناری این دو و آوردن «جان کلی» بعنوان رییس ستاد کاخ سفید، این پیام را فرستاد که شش ماه تلاش وی برای رفتار کردن همچون یک رییس جمهوری عادی جمهوریخواه، به پایان رسیده است. اکنون مخالفانش تنها شامل دموکرات ها نیستند بلکه نخبگان هر دو حزب بزرگ سیاسی آمریکا را در بر می گیرند.
به گزارش ایرنا، وی ادامه می دهد: ترامپ که از همان دوران کارزار انتخاباتی، بی رغبتی اش نسبت به پایتخت را پنهان نمی کرد، هر روز که از ورودش به کاخ …
ترامپ طغیان می کند؟

نخبگان حمایت می شوند

نخبگان حمایت می شوند
روزنامه همشهری زنجان نوشت : رئیس بنیاد نخبگان زنجان در اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه به موضوع جوایز تحصیلی که از طریق این بنیاد به افراد واجد شرایط تعلق می گیرد اشاره کرد و گفت: براساس بودجه ای که برای بنیاد ملی نخبگان اختصاص داده می شود، یکی از حمایت هایی که بنیاد انجام می دهد، اعطای جوایز تحصیلی به دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتراست.

نخبگان حمایت می شوند

روزنامه همشهری زنجان نوشت : رئیس بنیاد نخبگان زنجان در اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه به موضوع جوایز تحصیلی که از طریق این بنیاد به افراد واجد شرایط تعلق می گیرد اشاره کرد و گفت: براساس بودجه ای که برای بنیاد ملی نخبگان اختصاص داده می شود، یکی از حمایت هایی که بنیاد انجام می دهد، اعطای جوایز تحصیلی به دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتراست.
نخبگان حمایت می شوند

باشگاه خبری ورزشی