مطالبه استارت آپ ها از معاونت علمی ریاست جمهوری

مطالبه استارت آپ ها از معاونت علمی ریاست جمهوری
آریا بازار – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که وظیفه و بودجه دارد که از نخبگان حمایت کند، همانطور که به دبی می رود در تهران هم سری به نمایشگاه بزند.
به گزارش آریا بازار -محمدمراد بیات، مدیرعامل فابا، در نشست خبری که در حاشیه اختتامیه نمایشگاه تراکنش ایران برگزار شد، گفت: از سال 88 تا سال 92 نمایشگاه برگزار نشد و پس از آن برای برگزاری نمایشگاه با مقامات مربوط گفت وگو کردم و حمایت معنوی آنها را جلب کردیم. در اولین سال برگزاری نمایشگاه هم آقایان نوبخت و سیف حضور داشتند. سال گذشته و امسال هم از مقامات دولتی حضور داشتند.
مدیرعامل فابا در پاسخ به این سوال که چرا مقامات دولتی توجه لازم را به نمایشگاه نداشتند، گفت: نقد ما بر دولت نیست. نقد ما بر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است. ما از دولت یازدهم و دوازدهم به دلیل توجه به بخش خصوصی ممنون هستیم. اما معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که وظیفه و بودجه دارد که از نخبگان حمایت کند، همانطور که به دبی می رود در تهران هم سری به نمایشگاه بزند.
وی ضمن تشکر از اصحاب رسانه و خبرنگاران برای پوشش خبری، گفت: ما هر فصل با شما برای اقداما …

مطالبه استارت آپ ها از معاونت علمی ریاست جمهوری

آریا بازار – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که وظیفه و بودجه دارد که از نخبگان حمایت کند، همانطور که به دبی می رود در تهران هم سری به نمایشگاه بزند.
به گزارش آریا بازار -محمدمراد بیات، مدیرعامل فابا، در نشست خبری که در حاشیه اختتامیه نمایشگاه تراکنش ایران برگزار شد، گفت: از سال 88 تا سال 92 نمایشگاه برگزار نشد و پس از آن برای برگزاری نمایشگاه با مقامات مربوط گفت وگو کردم و حمایت معنوی آنها را جلب کردیم. در اولین سال برگزاری نمایشگاه هم آقایان نوبخت و سیف حضور داشتند. سال گذشته و امسال هم از مقامات دولتی حضور داشتند.
مدیرعامل فابا در پاسخ به این سوال که چرا مقامات دولتی توجه لازم را به نمایشگاه نداشتند، گفت: نقد ما بر دولت نیست. نقد ما بر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است. ما از دولت یازدهم و دوازدهم به دلیل توجه به بخش خصوصی ممنون هستیم. اما معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که وظیفه و بودجه دارد که از نخبگان حمایت کند، همانطور که به دبی می رود در تهران هم سری به نمایشگاه بزند.
وی ضمن تشکر از اصحاب رسانه و خبرنگاران برای پوشش خبری، گفت: ما هر فصل با شما برای اقداما …
مطالبه استارت آپ ها از معاونت علمی ریاست جمهوری

گسترش همکاری دانشگاه فردوسی با معاونت علمی ریاست جمهوری

گسترش همکاری دانشگاه فردوسی با معاونت علمی ریاست جمهوری
ایسنا/ تفاهم نامه همکاری های دوجانبه میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه فردوسی مشهد به امضا رسید.
دکتر دلیری، معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به همراه دکتر موسوی معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد ملی نخبگان با دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد دیدار کردند.
در این نشست که با حضور برخی معاونین و مدیران دانشگاه فردوسی مشهد و همچنین دکتر احمدی زاده رئیس بنیاد نخبگان استان خراسان رضوی برگزار شد، بر توسعه همکاری های دوجانبه میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه فردوسی مشهد تاکید شد.
در این نشست دکتر موسوی طی سخنانی بر توسعه فعالیت ها در حوزه های علوم انسانی و هنر توسط دانشگاه فردوسی مشهد تاکید کرد و افزود: ماموریت بنیاد ملی نخبگان شناسایی بهترین های دانشگاه ها و حمایت از آنان است.
دکتر دلیری، معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز با بیان اهمیت برگزاری استارتاپ ها در دانشگاه ها، تاکید کرد که این استارتاپ ها باید به شتاب دهنده ها و پس از آن به صنعت وارد شوند.
وی با اشاره به چتر حمایتی دولت اظهار …

گسترش همکاری دانشگاه فردوسی با معاونت علمی ریاست جمهوری

ایسنا/ تفاهم نامه همکاری های دوجانبه میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه فردوسی مشهد به امضا رسید.
دکتر دلیری، معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به همراه دکتر موسوی معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد ملی نخبگان با دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد دیدار کردند.
در این نشست که با حضور برخی معاونین و مدیران دانشگاه فردوسی مشهد و همچنین دکتر احمدی زاده رئیس بنیاد نخبگان استان خراسان رضوی برگزار شد، بر توسعه همکاری های دوجانبه میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه فردوسی مشهد تاکید شد.
در این نشست دکتر موسوی طی سخنانی بر توسعه فعالیت ها در حوزه های علوم انسانی و هنر توسط دانشگاه فردوسی مشهد تاکید کرد و افزود: ماموریت بنیاد ملی نخبگان شناسایی بهترین های دانشگاه ها و حمایت از آنان است.
دکتر دلیری، معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز با بیان اهمیت برگزاری استارتاپ ها در دانشگاه ها، تاکید کرد که این استارتاپ ها باید به شتاب دهنده ها و پس از آن به صنعت وارد شوند.
وی با اشاره به چتر حمایتی دولت اظهار …
گسترش همکاری دانشگاه فردوسی با معاونت علمی ریاست جمهوری