«محمدرضاجوادی یگانه» رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران شد

«محمدرضاجوادی یگانه» رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران شد
شهردار تهران در حکمی دکتر محمدرضاجوادی یگانه را به عنوان رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران منصوب کرد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، در حکم محمدعلی نجفی خطاب به دکترمحمدرضا جوادی یگانه آمده است:
«نظر به تخصص، تعهد و شایستگی های علمی و مدیریتی جناب عالی، شما را به عنوان «رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران» منصوب می کنم.
امید است با تمرکز بر نیازهای مطالعاتی و پژوهشی نظام مدیریت شهری، به توسعه و تعمیق فعالیت های آن مرکز با تاکید بر ماموریت های زیر اهتمام ورزید:
1-ارتباط و همکاری موثر با دانشگاه و سازمان های پژوهشی معتبر کشور و بهره گیری از ظرفیت علمی و پژوهشی آنها.
2-ایجاد شبکه فراگیر مطالعات و پژوهش های شهری با همکاری کنشگران و دست اندرکاران مدیریت شهری و انتشار عمومی دستاوردهای پژوهشی مرکز.
3-تمرکز ویژه بر مطالعات سیاست پژوهی، ارزیابی برنامه ها، سیاست ها و تولید گزارش های سیاست گذاری، مدیریتی و کاربردی.
4- توجه جدی به شفافیت حرفه ای بودن و اعتبار علمی، ایجاد فضای رقابت و حمایت از نخبگان و پژوهشگران جوان.
5- توسعه همکاری های بین المللی و بهره گیری موثر از …

«محمدرضاجوادی یگانه» رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران شد

شهردار تهران در حکمی دکتر محمدرضاجوادی یگانه را به عنوان رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران منصوب کرد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، در حکم محمدعلی نجفی خطاب به دکترمحمدرضا جوادی یگانه آمده است:
«نظر به تخصص، تعهد و شایستگی های علمی و مدیریتی جناب عالی، شما را به عنوان «رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران» منصوب می کنم.
امید است با تمرکز بر نیازهای مطالعاتی و پژوهشی نظام مدیریت شهری، به توسعه و تعمیق فعالیت های آن مرکز با تاکید بر ماموریت های زیر اهتمام ورزید:
1-ارتباط و همکاری موثر با دانشگاه و سازمان های پژوهشی معتبر کشور و بهره گیری از ظرفیت علمی و پژوهشی آنها.
2-ایجاد شبکه فراگیر مطالعات و پژوهش های شهری با همکاری کنشگران و دست اندرکاران مدیریت شهری و انتشار عمومی دستاوردهای پژوهشی مرکز.
3-تمرکز ویژه بر مطالعات سیاست پژوهی، ارزیابی برنامه ها، سیاست ها و تولید گزارش های سیاست گذاری، مدیریتی و کاربردی.
4- توجه جدی به شفافیت حرفه ای بودن و اعتبار علمی، ایجاد فضای رقابت و حمایت از نخبگان و پژوهشگران جوان.
5- توسعه همکاری های بین المللی و بهره گیری موثر از …
«محمدرضاجوادی یگانه» رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران شد