تدوین دستورالعمل ها و استانداردهای مرتبط با پدافندغیرعامل در حوزه صنعت، معدن و تجارت استان فارس

تدوین دستورالعمل ها و استانداردهای مرتبط با پدافندغیرعامل در حوزه صنعت، معدن و تجارت استان فارس
پیام خبر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس گفت: بهره مندی از نظر و پیشنهادات علمی وپژوهشی نخبگان و اساتید دانشگاهی، ضرورت دستیابی به اهداف پدافندغیرعامل است .

تدوین دستورالعمل ها و استانداردهای مرتبط با پدافندغیرعامل در حوزه صنعت، معدن و تجارت استان فارس

پیام خبر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس گفت: بهره مندی از نظر و پیشنهادات علمی وپژوهشی نخبگان و اساتید دانشگاهی، ضرورت دستیابی به اهداف پدافندغیرعامل است .
تدوین دستورالعمل ها و استانداردهای مرتبط با پدافندغیرعامل در حوزه صنعت، معدن و تجارت استان فارس

لزوم همکاری دستگاه ها در برگزاری روز خلیج فارس

لزوم همکاری دستگاه ها در برگزاری روز خلیج فارس
پارس خلیج:معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری بوشهر بر لزوم همکاری همه دستگاه ها برای برگزاری جشنواره روز ملی خلیج فارس در بوشهر تاکید کرد.
به گزارش پارس خلیج:به نقل از مهر؛ سعید زرین فر پیش از ظهر سه شنبه در نشست هماهنگی برگزاری ششمین جشنواره روز ملی خلیج فارس در بوشهر اظهار داشت: به منظور برگزاری برنامه های جشنواره روز ملی خلیج فارس در بوشهر برنامه ریزی خوبی در استان بوشهر صورت گرفته است.
وی با اشاره به برگزاری این جشنواره به همت پارک علم و فناوری خلیج فارس و بنیاد نخبگان استان بوشهر، …

لزوم همکاری دستگاه ها در برگزاری روز خلیج فارس

پارس خلیج:معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری بوشهر بر لزوم همکاری همه دستگاه ها برای برگزاری جشنواره روز ملی خلیج فارس در بوشهر تاکید کرد.
به گزارش پارس خلیج:به نقل از مهر؛ سعید زرین فر پیش از ظهر سه شنبه در نشست هماهنگی برگزاری ششمین جشنواره روز ملی خلیج فارس در بوشهر اظهار داشت: به منظور برگزاری برنامه های جشنواره روز ملی خلیج فارس در بوشهر برنامه ریزی خوبی در استان بوشهر صورت گرفته است.
وی با اشاره به برگزاری این جشنواره به همت پارک علم و فناوری خلیج فارس و بنیاد نخبگان استان بوشهر، …
لزوم همکاری دستگاه ها در برگزاری روز خلیج فارس

خرید بک لینک

بازی