استفاده از ظرفیت نخبگان اولویت شورای شهر مشهد

استفاده از ظرفیت نخبگان اولویت شورای شهر مشهد
مشهد- ایرنا- رئیس شورای اسلامی شهر مشهد گفت: استفاده از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان در اداره شهر و رفع معضلات شهری اولویت شورای این شهر است.

استفاده از ظرفیت نخبگان اولویت شورای شهر مشهد

مشهد- ایرنا- رئیس شورای اسلامی شهر مشهد گفت: استفاده از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان در اداره شهر و رفع معضلات شهری اولویت شورای این شهر است.
استفاده از ظرفیت نخبگان اولویت شورای شهر مشهد

بهره گیری صدا و سیما از ظرفیت نخبگان و گروه های مرجع

بهره گیری صدا و سیما از ظرفیت نخبگان و گروه های مرجع

رئیس ستاد انتخابات استان قم نقش صدا و سیما در شورآفرینی برای افزایش حضور حداکثری مردم در عرصه انتخابات را مهم برشمرد و بر ضرورت بهره گیری این نهاد از ظرفیت نخبگان و گروه های مرجع و مورد اعتماد جامعه در این راستا تاکید کرد.

bluray movie download

خرید بکلینک