مرکز نوآوری پهپاد در کشور راه اندازی می شود

مرکز نوآوری پهپاد در کشور راه اندازی می شود
سرزمین ایرانیان- منوچهر منطقی با اشاره به اهمیت صنعت پهپاد در کشور، گفت: با توجه به اهمیت بالای صنعت پهپاد در کشور، مرکز نوآوری پهپاد به زودی راه اندازی خواهد شد که این مرکز حلقه ارتباطی صنعت، نخبگان و شرکتهای دانش بنیان فعال در حوزه پهپادی خواهد بود.
وی افزود: این مرکز نیازهای صنعت پهپاد و ایده ها را دریافت می کند و توسط شرکتهای دانش بنیان آنها را پرورش داده و به مرحله تجاری سازی می رساند.
به گفته منطقی، دو محصول حوزه هوافضا در کشور، نیاز به مدیریت بیشتر و اتکا به توانمندی های داخلی دارد که این دو حوزه شامل «پهپادهای تجاری» و «ماهواره های کوچک» می شود که در این دو حوزه استفاده از توانایی شرکت های دانش بنیان را در اولویت قرار داده ایم.
وی همچنین تصریح کرد: در حوزه پهپاد به خودکفایی رسیده ایم و شرکت های دانش بنیان زیادی در این زمینه فعال هستند؛ البته موانعی چون مشکلات امنیتی و نبود بازار در این حوزه وجود دارد که تلاش برای رفع این موانع آغاز شده است.
دبیر ستاد توسعه صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی از رفع قابل قبول موانع امنیتی در توسعه صنعت پهپادی خبر داد و بیان …

مرکز نوآوری پهپاد در کشور راه اندازی می شود

سرزمین ایرانیان- منوچهر منطقی با اشاره به اهمیت صنعت پهپاد در کشور، گفت: با توجه به اهمیت بالای صنعت پهپاد در کشور، مرکز نوآوری پهپاد به زودی راه اندازی خواهد شد که این مرکز حلقه ارتباطی صنعت، نخبگان و شرکتهای دانش بنیان فعال در حوزه پهپادی خواهد بود.
وی افزود: این مرکز نیازهای صنعت پهپاد و ایده ها را دریافت می کند و توسط شرکتهای دانش بنیان آنها را پرورش داده و به مرحله تجاری سازی می رساند.
به گفته منطقی، دو محصول حوزه هوافضا در کشور، نیاز به مدیریت بیشتر و اتکا به توانمندی های داخلی دارد که این دو حوزه شامل «پهپادهای تجاری» و «ماهواره های کوچک» می شود که در این دو حوزه استفاده از توانایی شرکت های دانش بنیان را در اولویت قرار داده ایم.
وی همچنین تصریح کرد: در حوزه پهپاد به خودکفایی رسیده ایم و شرکت های دانش بنیان زیادی در این زمینه فعال هستند؛ البته موانعی چون مشکلات امنیتی و نبود بازار در این حوزه وجود دارد که تلاش برای رفع این موانع آغاز شده است.
دبیر ستاد توسعه صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی از رفع قابل قبول موانع امنیتی در توسعه صنعت پهپادی خبر داد و بیان …
مرکز نوآوری پهپاد در کشور راه اندازی می شود

شاید عربستان به کشور متفاوتی تبدیل شود

شاید عربستان به کشور متفاوتی تبدیل شود
ادامه از صفحه8
ابن عربی چگونه جهان را تغییر داد؟
فراتر از اسلام، او از خود یک فلسفه متفاوت جهان بین و صبور به یادگار گذاشت. گفته شده است که این فلسفه، همه ادیان را برابر می داند و زن را می پرستد. او یک دانشمند عالم است که «عالم بزرگ» نامیده می شود. افکار و اندیشه های ابن عربی به خارج از حیطه درویشی رسیده و قلمروی گسترده ای از جویندگان دانش در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار داده است. نظریات جهانی که تفکراتش بر پایه آنها استوار است، به واقعیت الهی و تجربیات انسانی از آن دلالت می کند و امروزه مورد توجه بسیار قرار گرفته است.
آیا ابن عربی، لیبرال بود؟
او درباره تحمل و عشق سخن گفت. او همچنین درگیر یک داستان عاشقانه معروف با نظام در مکه بود که تأثیر مهمی بر زندگی اش گذاشت. او هر کجا که پا می گذاشت، با نخبگان سیاسی آنجا رابطه نزدیک برقرار می کرد، ولی هرگز هیچ گونه موضع سیاسی نگرفت.
علاقه شخصی شما به داستان چه بود؟
ابن عربی می نویسد: «وجود با جنبش آغاز می شود.» او خودش نیز همواره مسافر بود. ابن عربی سفر خود را با حکمت عظیمی که در طول زمان انباشته کرده بود، در هم آمیخت. او به سرتاسر …

شاید عربستان به کشور متفاوتی تبدیل شود

ادامه از صفحه8
ابن عربی چگونه جهان را تغییر داد؟
فراتر از اسلام، او از خود یک فلسفه متفاوت جهان بین و صبور به یادگار گذاشت. گفته شده است که این فلسفه، همه ادیان را برابر می داند و زن را می پرستد. او یک دانشمند عالم است که «عالم بزرگ» نامیده می شود. افکار و اندیشه های ابن عربی به خارج از حیطه درویشی رسیده و قلمروی گسترده ای از جویندگان دانش در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار داده است. نظریات جهانی که تفکراتش بر پایه آنها استوار است، به واقعیت الهی و تجربیات انسانی از آن دلالت می کند و امروزه مورد توجه بسیار قرار گرفته است.
آیا ابن عربی، لیبرال بود؟
او درباره تحمل و عشق سخن گفت. او همچنین درگیر یک داستان عاشقانه معروف با نظام در مکه بود که تأثیر مهمی بر زندگی اش گذاشت. او هر کجا که پا می گذاشت، با نخبگان سیاسی آنجا رابطه نزدیک برقرار می کرد، ولی هرگز هیچ گونه موضع سیاسی نگرفت.
علاقه شخصی شما به داستان چه بود؟
ابن عربی می نویسد: «وجود با جنبش آغاز می شود.» او خودش نیز همواره مسافر بود. ابن عربی سفر خود را با حکمت عظیمی که در طول زمان انباشته کرده بود، در هم آمیخت. او به سرتاسر …
شاید عربستان به کشور متفاوتی تبدیل شود