نخبگان کنکور سراسری تحت پوشش بیمه دانا

نخبگان کنکور سراسری تحت پوشش بیمه دانا
به گزارش سرویس بازار امتداد نیوز، بیمه دانا به ۱۳۰ نفر اول کنکور سراسری سال ۱۳۹۶ به صورت رایگان بیمه نامه عمر و حوادث انفرادی اعطا کرد.
بیمه دانا اعلام کرد: این بیمه در راستای ایفای تعهدات اجتماعی خود این بار در جهت حفظ و حمایت از سرمایه های علمی و فرهنگی کشور اقدام ستودنی انجام داد که تحسین خانواده های برگزیدگان حاضر در سالن همایش های برج میلاد را برانگیخت.
انتهای پیام

نخبگان کنکور سراسری تحت پوشش بیمه دانا

به گزارش سرویس بازار امتداد نیوز، بیمه دانا به ۱۳۰ نفر اول کنکور سراسری سال ۱۳۹۶ به صورت رایگان بیمه نامه عمر و حوادث انفرادی اعطا کرد.
بیمه دانا اعلام کرد: این بیمه در راستای ایفای تعهدات اجتماعی خود این بار در جهت حفظ و حمایت از سرمایه های علمی و فرهنگی کشور اقدام ستودنی انجام داد که تحسین خانواده های برگزیدگان حاضر در سالن همایش های برج میلاد را برانگیخت.
انتهای پیام
نخبگان کنکور سراسری تحت پوشش بیمه دانا