ماهنامه «سرآمد» ویژه نوروز منتشر شد

ماهنامه «سرآمد» ویژه نوروز منتشر شد

بیست و دومین شماره ماهنامه «سرآمد» ویژه نوروز 95 و همراه با پرونده ای شامل راهکارهای نخبگان برای سال 1395 به چاپ رسید.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، آمدن روزگار نو، مهمترین خاصیتی که دارد این است که خیال آدمها را برای نداشتن آلزایمر راحت می کند. یعنی وقتی به نقطه نو می رسم، بر می گردیم به گذشته نگاه می کنیم و اغلب جزءجزء رخدادها را در ارزیابی هایمان می گنجانیم و براساس آنچه پیش آمده است، آینده را ترسیم می کنیم.
راهکارهای نخبگان برای سال آینده
در جامعه نخبگانی هم نگاه به گذشته و توج …

سپهر نیوز

صبحانه