«سرآمد» بیست و هفتم منتشر شد

«سرآمد» بیست و هفتم منتشر شد
بیست و هفتمین شماره ماهنامه خبری، علمی، آموزشی، تحلیلی «سرآمد» ویژه شهریورماه ۱۳۹۵ با محوریت اقتصاد دانش بنیان به مثابه محرک اقتصاد مقاومتی و توسعه دهنده کشور، با گزارش ها، اخبار و یادداشت هایی حول این موضوع منتشر شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ ، ماهنامه «سرآمد» در بیست و هفتمین شماره ویژه شهریورماه 95 خود، نگاهی ویژه به اقتصاد مقاومتی، ضربآهنگ تحرک اقتصاد را با نگاهی به روند اقتصاد دانش بنیان به عنوان نیروی محرکه این اقتصاد ، توسعه دهنده و زمینه ساز پیشرفت کشور مورد …

«سرآمد» بیست و هفتم منتشر شد

بیست و هفتمین شماره ماهنامه خبری، علمی، آموزشی، تحلیلی «سرآمد» ویژه شهریورماه ۱۳۹۵ با محوریت اقتصاد دانش بنیان به مثابه محرک اقتصاد مقاومتی و توسعه دهنده کشور، با گزارش ها، اخبار و یادداشت هایی حول این موضوع منتشر شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ ، ماهنامه «سرآمد» در بیست و هفتمین شماره ویژه شهریورماه 95 خود، نگاهی ویژه به اقتصاد مقاومتی، ضربآهنگ تحرک اقتصاد را با نگاهی به روند اقتصاد دانش بنیان به عنوان نیروی محرکه این اقتصاد ، توسعه دهنده و زمینه ساز پیشرفت کشور مورد …
«سرآمد» بیست و هفتم منتشر شد

ساخت بنر

ماهنامه «سرآمد» ویژه نوروز منتشر شد

ماهنامه «سرآمد» ویژه نوروز منتشر شد

بیست و دومین شماره ماهنامه «سرآمد» ویژه نوروز 95 و همراه با پرونده ای شامل راهکارهای نخبگان برای سال 1395 به چاپ رسید.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، آمدن روزگار نو، مهمترین خاصیتی که دارد این است که خیال آدمها را برای نداشتن آلزایمر راحت می کند. یعنی وقتی به نقطه نو می رسم، بر می گردیم به گذشته نگاه می کنیم و اغلب جزءجزء رخدادها را در ارزیابی هایمان می گنجانیم و براساس آنچه پیش آمده است، آینده را ترسیم می کنیم.
راهکارهای نخبگان برای سال آینده
در جامعه نخبگانی هم نگاه به گذشته و توج …

سپهر نیوز

صبحانه