رضایی: ترامپ رقیب خوبی برای ماست

رضایی: ترامپ رقیب خوبی برای ماست
محسن رضایی در واکنش به شرمساری نخبگان آمریکا از نطق ترامپ در پیام توییتری نوشت:«ترامپ رقیب خوبی برای ماست. قبل از شروع بازی شکست می خورد.»

رضایی: ترامپ رقیب خوبی برای ماست

محسن رضایی در واکنش به شرمساری نخبگان آمریکا از نطق ترامپ در پیام توییتری نوشت:«ترامپ رقیب خوبی برای ماست. قبل از شروع بازی شکست می خورد.»
رضایی: ترامپ رقیب خوبی برای ماست