آمریکا در جنگ صدام علیه ایران میلیاردها دلار به ایرانی ها خسارت زد

آمریکا در جنگ صدام علیه ایران میلیاردها دلار به ایرانی ها خسارت زد
تحلیلگر آمریکایی در یادداشتی با تایید سال ها دسیسه واشنگتن علیه ملت ایران نوشت: فهرست جنایات واشنگتن به قدری طولانی است که دیر یا زود موجب شکست نخبگان این کشور خواهد شد.

آمریکا در جنگ صدام علیه ایران میلیاردها دلار به ایرانی ها خسارت زد

تحلیلگر آمریکایی در یادداشتی با تایید سال ها دسیسه واشنگتن علیه ملت ایران نوشت: فهرست جنایات واشنگتن به قدری طولانی است که دیر یا زود موجب شکست نخبگان این کشور خواهد شد.
آمریکا در جنگ صدام علیه ایران میلیاردها دلار به ایرانی ها خسارت زد