“حواشی و رکود” اجازه نفس کشیدن به دانشگاه مادر کهگیلویه و بویراحمد نمی دهد

“حواشی و رکود” اجازه نفس کشیدن به دانشگاه مادر کهگیلویه و بویراحمد نمی دهد
در حالی که دانشگاه های دیگر کشور در حال سبقت گرفتن از هم برای تبدیل شدن به دانشگاه های نسل چهار و ایجاد مراکز علمی، فناوری، شرکت های دانش بنیان و مراکز رشد هستند، دانشگاه یاسوج هنوز درگیر خوابگاه، تغذیه، ساختمان و اتاق مدیر است.

به گزارش امتداد نیوز از یاسوج ، دانشگاه ها امروز پای در عرصه نسل چهارم گذاشته اند، آن ها از مرحله آموزش و حتی پرورش هم گذشته اند.دانشگاه های دنیا و حتی برخی از دانشگاه های مطرح کشور از اختراع و ایده پردازی هم پا را فراتر گذاشته و در مرحله گذار از نسل سوم به دانشگاه های تولید محور هستند، دانشگاه هایی که با شرکت های دانش بنیان و انبوهی از نابغههایی که حمایت کرده، به کمک اقتصاد و تولید کشور می آیند.
حالا بد نیست به مناسبت بازگشایی دانشگاه ها به بررسی وضعیت دانشگاه یاسوج در همین حوزه بپردازیم. دانشگاهی که به ادعای مدیرانش جزو دانشگاه های برتر کشور و حتی جهان است (!) یا دانشگاهی که به داشتن نخبگان شیمی اش می نازد، چقدر توانسته از همین نابغه هایش استفاده کند؟
دوران تاسیس
آموزشکده فنی یاسوج در سال۱۳۶۲ فعالیت خود را وابسته به دانشگاه شیراز رسما آغاز کر …

“حواشی و رکود” اجازه نفس کشیدن به دانشگاه مادر کهگیلویه و بویراحمد نمی دهد

در حالی که دانشگاه های دیگر کشور در حال سبقت گرفتن از هم برای تبدیل شدن به دانشگاه های نسل چهار و ایجاد مراکز علمی، فناوری، شرکت های دانش بنیان و مراکز رشد هستند، دانشگاه یاسوج هنوز درگیر خوابگاه، تغذیه، ساختمان و اتاق مدیر است.

به گزارش امتداد نیوز از یاسوج ، دانشگاه ها امروز پای در عرصه نسل چهارم گذاشته اند، آن ها از مرحله آموزش و حتی پرورش هم گذشته اند.دانشگاه های دنیا و حتی برخی از دانشگاه های مطرح کشور از اختراع و ایده پردازی هم پا را فراتر گذاشته و در مرحله گذار از نسل سوم به دانشگاه های تولید محور هستند، دانشگاه هایی که با شرکت های دانش بنیان و انبوهی از نابغههایی که حمایت کرده، به کمک اقتصاد و تولید کشور می آیند.
حالا بد نیست به مناسبت بازگشایی دانشگاه ها به بررسی وضعیت دانشگاه یاسوج در همین حوزه بپردازیم. دانشگاهی که به ادعای مدیرانش جزو دانشگاه های برتر کشور و حتی جهان است (!) یا دانشگاهی که به داشتن نخبگان شیمی اش می نازد، چقدر توانسته از همین نابغه هایش استفاده کند؟
دوران تاسیس
آموزشکده فنی یاسوج در سال۱۳۶۲ فعالیت خود را وابسته به دانشگاه شیراز رسما آغاز کر …
“حواشی و رکود” اجازه نفس کشیدن به دانشگاه مادر کهگیلویه و بویراحمد نمی دهد