نخستین همایش «بزرگداشت علامه دهخدا» در لرستان برگزار می شود

نخستین همایش «بزرگداشت علامه دهخدا» در لرستان برگزار می شود

نخستین همایش «بزرگداشت علامه دهخدا» به همت بنیاد نخبگان استان لرستان و به منظور ارج نهادن به خدمات و تلاش های بی نظیر و ارزشمند علامه دهخدا برگزار می شود.

خبرگذاری اصفحان

ورزش و زندگی